Yönetim

YÖNETİM KURULUMUZ

Muvaffak AMASYA YK Başkan Yardımcısı (Siskon Endüstriyel Yön.Kur.Bşk.)
Doç.Dr.Serdar BAYRAK YK Üyesi (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç.Dr.Mustafa CAN YK Üyesi (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Seyide KURTULUŞ YK Üyesi (DEPARK A.Ş)

GENEL MÜDÜR

Seyide KURTULUŞ

GENEL MÜDÜR YRD.

Burcu ERSOY

DETTO AKADEMİK KOORDİNATÖRÜ

Prof.Dr.Okan TUNA (Dokuz Eylül Üniversitesi)