DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARKI -DEPARK

Sanayi, kamu kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma altyapılarının aynı ortamda Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüttükleri, aralarında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bir ekosistem olan DEPARK, 2013 yılında kurulmuştur ve 14 ortaklı olup %77,33'lük hissesi Dokuz Eylül Üniversitesi’ne aittir.

Bugün 100’ün üzerinde Ar-Ge firmasına, 1000’i aşkın Ar-Ge personeline ev sahipliği yapan DEPARK, Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Alfa ve Beta binalarından  (TGB-1) ve İnciraltı Yerleşkesi’nde bulunan Zeytin Binası ve Nar Kompleksi (TGB-2) ile faaliyetlerine devam etmektedir.  

Ar-Ge ve inovasyon tabanlı projeler ve işbirlikleri ile yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin gelişimine katkı sunan DEPARK, farklı sektörlerden şirketlere ait Ar-Ge projelerini, girişimci ve girişimci adaylarının ön-kuluçka ve kuluçka süreçlerini ve sektörel şirketleşme/uluslararasılaşma yolunda teknopark ortamının avantajlarını bünyesinde barındırmaktadır.

depark Hakkımızda

 
 
 
depark Hakkımızda
 
 

 

Vizyon;Türkiye’de yüksek teknoloji üretiminin ve teknolojik girişimciliğin öncü ve lider teknoparkı olmak.

Misyon;Araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan teknolojinin, ekonomik ve sosyal faydaya dönüşebilmesi için tüm paydaşlara yenilikçi ve bütünleşik hizmetler sunmak; başarılı olmayı ve büyümeyi öğretmek.

Türkiye’nin İlk Sağlık İhtisas Teknoparkı olan DEPARK, sağlık alanında yeni projelere ve işbirliklerine açık,vizyonu yenileşim üzerine kurulmuş bir teknoparktır. Ar-Ge ve inovasyon ikliminin ihtiyaç duyduğu yenilikçi atmosferi ile DEPARK, geliştirilen teknolojilerin ulusal ve uluslararası pazarlama erişiminde ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamanın yanında, aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi’nin önemli bir projesi olan, TÜBİTAK 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Projesi’ni (DETTO) yürütmektedir. https://dokuzeylultto.com/

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.