Sanayi, kamu kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma altyapılarının aynı ortamda Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüttükleri, aralarında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bir ekosistem olan DEPARK, 2013 yılında kurulmuştur ve 14 ortaklı olup %77,33'lük hissesi Dokuz Eylül Üniversitesi’ne aittir.

DEPARK, İnciraltı Yerleşkesi’nde bulunan DEPARK Zeytin Binası ve Nar Kompleksi ile Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan ALFA ve BETA binalarından oluşmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon tabanlı projeler ve işbirlikleri ile yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin gelişimine katkı sunmaktadır. DEPARK farklı sektörlerden şirketlere ait Ar-Ge projelerini, girişimci ve girişimci adaylarının ön-kuluçka ve kuluçka süreçlerine kabulünü, sektörel projelerin DEPARK’ta geliştirerek şirketleşme/uluslararasılaşma yolunda teknopark ortamının avantajlarını bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemini kapsayan etkinlikler yolu ile güçlü bir iletişim ağı içerisinde yer alabilmektedirler. Yürütülmekte olan Ar-Ge projelerinin uluslararasılaşması yolunda bir çekim merkezi olan DEPARK, iki ana yerleşkede İzmir’in yol, hava ve deniz ulaşımında lojistik avantajları ile konumlanmaktadır.

depark Hakkımızda

 
 
 
depark Hakkımızda
 
 

Ar-Ge ve inovasyon ikliminin ihtiyaç duyduğu yenilikçi atmosferi ile DEPARK, geliştirilen teknolojilerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişiminde ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini sağlamakta olup, aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mega projeleri olan, TÜBİTAK 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Projesini (DETTO) yönetmektedir.

DEPARK Tınaztepe Yerleşkesi'nde farklı büyüklükteki yazılım, bilişim, elektronik, ileri malzeme teknolojileri, tasarım, nanoteknoloji, otomotiv, yenilenebilir enerji, tekstil gibi konularda çalışan yenilikçi firmalar kadar Ericsson gibi global Ar-Ge merkezlerini İzmir’e ve DEPARK’a taşıyan uluslararası firmalar da yer almaktadır. DEPARK, aynı zamanda Türkiye’nin ilk sağlık teknolojileri temalı teknoparkıdır. Bu temayı destekleyen ekosistemde deneyimli Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, ülkemizin en büyük Biyomedikal Ar-Ge’si, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık alanında Fakülte,Yüksek Okullar, Meslek Yüksek Okulları ve Sağlık Teknolojileri Hızlandırıcısı ile ideal Sağlık İnovasyon Bölgesi tanımını oluşturmaktadır.

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK