Hobi Alanları

DEPARK, TGB-1 ve TGB-2 alanlarında DEÜ kampüsünün yeşil ortamının yanısıra, cep sinema salonu, ortak kullanımlı mutfak alanı ve bilardo imkanı gibi hobi alanlarını içermektedir.

Olanaklar

Üniversite altyapılarına erişim kolaylığı -öne çıkan laboratuvarlar, http://delab.deu.edu.tr adresinden DEÜ bünyesindeki 50’yi aşkın laboratuvara, DEÜ Laboratuvar bilgi Sistemi üzerinden anahtar kavramlarınızı belirterek ulaşabilirsiniz.

IdeaLab, girişimci adaylarının porototipleme ihtiyaçlarına katkıda bulunmak üzere bir “maker” alanı olarak kurgulanmış olan IdeaLab, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Öğrenci Aktivite Merkezi ve DEPARK Alfa Binası BAMBU Kuluçka Merkezi’ndedir.

Networking

Dinamik birliğimizin tüm potansiyelinin hayata geçirildiği önemli olaylardır: insanlar buluşuyor, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunuyor, ittifaklar kuruyor ve yeni ortak projeler geliştiriyor. DEPARK konferanslar, seminerler ve atölye çalışmaları da dahil olmak üzere birçok bölgesel ve ulusal etkinlik düzenlemektedir. Ayrıca bünyemizdeki firmalarımıza kendi konferans ve etkinliklerini organize etmelerinde üyelerimize temaları seçmede, konuşmacı bulmakta ve etkinliklerini pazarlamada yardımcı oluyoruz.

Tanıtım Pazarlama

DEPARK’ın Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminde yer alan paydaşlarımızın geliştirmekte oldukları teknolojilerin halka ulaşmasını hızlandırmak üzere web sitemiz, sosyal medya ağlarımız, e-posta servisi ve DETTOYorum bültenini kullanarak üyelerimizin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini güçlendirir.

 

 

Erişim kolaylığı
DEPARK TGB-1 ve TGB-2 olmak üzere iki alanda çalışmaktadır. Her iki alan da İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 17’şer kilometre uzaklıktadır.
TGB-1 Tınaztepe alanına metro ve otobüs ile TGB-2 alanına metro, otobüs ve feribot aracılığı ile ulaşım mümkündür
Bu alanlara dair ulaşım detayları şöyledir:

TGB-1-Tınaztepe (BETA ve ALFA Binaları, BAMBU Kuluçka Merkezi):
DEPARK TGB-1 BETA ve ALFA Binaları ve BAMBU Kuluçka Merkezi DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde Buca’da yer almaktadır.

Otobüs Güzergah No:
104 Tınaztepe-Konak - 171 Tınaztepe-Konak - 176 Tınaztepe-Demirciköy - 177 Tınaztepe-Kaynaklar - 277 Tınaztepe-Otogar - 290 Tınaztepe-Bostanlı - 353 Tınaztepe-Gaziemir - 390 Tınaztepe-Bornova - 412 Tınaztepe-Yerleşke - 465 Tınaztepe-Konak - 476 Tınaztepe-Şirinyer - 490 Tınaztepe-Üçyol - 671 Tınaztepe-F.Altay - 676 Tınaztepe-Şirinyer - 690 Tınaztepe-F.Altay - 878 Tınaztepe-Şirinyer

TGB-2 Balçova (Zeytin Binası):
DEPARK TGB-2 Zeytin Binası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kampüsü içerisinde, İzmir Balçova'da bulunmaktadır.
Konak'tan 554 numaralı otobüs ile Dokuz Eylül durağında indiğinizde DEPARK’a ulaşabilirsiniz.
Buca'dan 290 ya da 671 numaralı otobüslerden birine binerek Fahrettin Altay aktarma merkezine gelerek buradan 5, 6, 7, 8 ,82, 209, 305, 320, 725 numaralı otobüslerden birine binerek Dokuz Eylül durağında indiğinizde DEPARK’a ulaşabilirsiniz
Bornova'dan İzmir Metro ile Fahrettin Altay durağında indikten sonra buradan 5, 6, 7, 8 ,82, 209, 305, 320, 725 numaralı otobüslerden birine binerek Dokuz Eylül durağında indiğinizde DEPARK’a ulaşabilirsiniz.
Gaziemir'den 152 numaralı otobüs ile Konak'ta indikten sonra buradan 554 numaralı otobüse binerek Dokuz Eylül durağında indiğinizde DEPARK’a ulaşabilirsiniz.
Karşıyaka'dan 300 numaralı otobüse binerek Fahrettin Altay'da indikten sonra buradan 5, 6, 7, 8 ,82, 209, 305, 320, 725 numaralı otobüslerden birine binerek Dokuz Eylül durağında indiğinizde DEPARK’a ulaşabilirsiniz.
Otogar'dan 302 numaralı otobüse binerek Konak'ta indikten sonra buradan 554 numaralı otobüse binerek Dokuz Eylül durağında indiğinizde DEPARK’a ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Transferi Ofisi Koordinasyon Merkezi ve Hizmetleri
DEPARK aracılığı ile Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi- DETTO’nun hizmetlerinden faydalanılması mümkündür. Bu hizmetler beş ana başlık altında sunulmaktadır.
Bunlar kısaca tanıtım, proje geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet hakları-patentleme, girişimcilik ile üniversite/sanayi iş birliğinin sağlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleridir.DEPARK, Ar-Ge ve inovasyon içeren yaratıcı fikirlerin, nitelikli tekno-girişimlere dönüşmesi sürecinde ihtiyaç duyulan temel alt yapıyı sağlayan bir ekosistem sunmaktadır.
DETTO, TÜBİTAK 1513 Projesi kapsamındaki hizmetlerini beş ana başlık altında sunmaktadır. Projede "Modül" olarak ifade edilen bu birimler birbirleri ile etkileşim içerisinde DETTO ekosisteminde bilginin çoğaltılarak teknolojiye/ürüne dönüşmesi için hizmet sunmaktadır.

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi

Bu birim diğer dört hizmet biriminin faaliyetlerini destekleyen etkinlik ve eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için görev yapmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi içerisinde DETTO'nun hizmetlerinin stratejik olarak belirlenen iletişim kanallarında maksimum yaygınlaşmasına, etkisinin çoğaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

Proje Geliştirme ve Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimi

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde ve bölgede bulunan araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına katılımın arttırılması ve yararlanabilmesi adına; destek programlarına yönelik çağrıların duyurulması, bilgilendirilmesi, projelendirilmesi, projelerin başarılı şekilde yürütülmesinde koordinasyonun sağlanması faaliyetlerini yürütmektedir.
Üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayi ile birleştirerek, ekonomik değer oluşturmaya yönelik katkı sağlamak amacıyla; akademiye sanayiye proje danışmanlığı yapmak, sanayi kuruluşlarına yönelik hibe ve destek programları hakkında bilgilendirme gerçekleştirmek, sanayiden gelen ihtiyaca yönelik kendi alanında uzman akademisyenler ile buluşturulmasını sağlamak, sorun tespiti için sanayici ve akedemisyen ziyaretlerini gerçekleştirerek sürdürülebilir işbirliği ağı kurulmaktadır.

Fikri Sınai Mülkiyet Haklar / Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi

Araştırmacılara, akademisyenlere ve öğrencilere fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik eğitim, seminer düzenlemektedir. Ar-Ge proje çıktılarının Patent ve Faydalı Model kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılması ve tescil edilmesi konusunda; dosya hazırlama, başvuru takibi, fikrin korunma kapsamı sınırının çizilmesi, tescillenen çıktının ticarileşme yol haritasının belirlenmesi ve gerektiğinde uzman çözüm ortağı desteği alınmasını sağlamakta ve lisanslama, ticarileşme desteği hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK), DEÜ ve DETTO, Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi (DEGA), diğer paydaşları ile birlikte; yerel, bölgesel ve ulusal anlamda girişimcilik kapasitesinin arttırılması, yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesinin buna bağlı olarak da ülke kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla TÜBİTAK ve diğer paydaşlarını ile de işbirliği içerisinde genç girişimcilerin desteklenmesini organize eden, bölgemizin ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin önemli bir parçası olmuştur. Şirketleşme ve Girişimcilik Faaliyetleri üç ana kapsamda yürütülmektedir:

a) Öğrenme / Eğitim

Girişimcilik Farkındalığının Arttırılması ve bu kapsamda eğitim programlarının sunulması

b) Ön Kuluçka ve Kuluçka süreci

Başlangıç Faaliyetleri: Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri sonrası şekillenen girişimci adaylarının iş fikirleri, yapılan DEGA Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi eğitimleri ile geliştirilerek ön kuluçka evresine geçmektedir. Bunlardan özellikle çeşitli proje yarışmalarında fikir ve iş planı jüri tarafından değer görülen girişimci adayları DEPARK- Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ ye ait kuluçka ofislerine kabul edilerek şirketleşme süreçlerine başlamaktadır. Bu adaylara ilgili programlar kapsamında bir iş planı hazırlama Mentorluğu de sağlanmaktadır.

c) Kuluçka Mezuniyet Sonrası Şirketleşme

Büyüme Faaliyetleri: Kuluçka aşamasında bulunan girişimcilerin şirketleşme sürecinde en önemli ihtiyaçlarından olan finansal kaynaklara (tohum fonlama, hibeler, melek yatırım, risk sermayesi, vb) erişim ve mentörlük desteklerine yönelik olarak, yatırımcı buluşmaları, mentörlüklar ve start up firmalara sağlanan kurumsal eğitimler gibi faaliyetler bu kapsamda yürütülmektedir. Verilen mentörlüklar sadece iş planı ve modeli geliştirmesi alanında sınırlı olmayıp, hukuki, Fikri Varlıklar alanında ve idari danışmanlıklar da verilmektedir.
Havalimanı'ndan 202 numaralı otobüse binerek Fahrettin Altay aktarma merkezine gelerek buradan 5, 6, 7, 8 ,82, 209, 305, 320, 725 numaralı otobüslerden birine binerek Dokuz Eylül durağında indiğinizde DEPARK’a ulaşabilirsiniz.

 

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK