Depark Başvuru Süreci

DEPARK’a Ar-Ge inovasyon projeleriniz ile sitemizde yer alan önbaşvuru linkine proje bilgilerinizi girerek başvurabilirsiniz. Eğer bir şirket olarak başvurmak istiyorsanız Girişimci firma; bireysel olarak başvuruyorsanız ve henüz firmanızı kurmadıysanız Kuluçka seçeneklerini işaretlemeniz yeterlidir. Sistemden elde edeceğiniz başvuru formunu tarafımıza ıslak imzalı bir şekilde teslim etmeniz gerekmektedir. Proje başvuru ücreti 1250 TL+KDV’dir.

A)    Başvuruların İncelenmesi
Proje başvurularınız, “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi” imzalamış olan ve alanında uzman hakemlerimiz tarafından online olarak değerlendirilir. Değerlendirmeler, Ar-Ge projesinin 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” çerçevesinde, ülke ekonomisine katma değer sağlama potansiyeli, kuruluşun projeyi gerçekleştirme yeteneği yönünden incelenerek yapılmaktadır. Olumlu olarak değerlendirilen projeler için, yönetimimiz tarafından hakem sonuçları ve proje alan önceliğine göre değerlendirme yapılarak nitelikli ofis alanı belirlenir.

Ulusal veya uluslararası Ar-Ge destek programları tarafından desteklenen (TÜBİTAK, KOSGEB, AB hibe) projeler DEPARK’ta tekrar hakem incelemesine alınmaz, doğrudan yönetim kurulunun değerlendirilmesine sunulur.

DEPARK’ta yer almak isteyen girişimci/akademisyen/şirketlerin Ar-Ge projesi:

Projenin/Projelerin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü,
Girişimcinin Önerilen Projeyi/Projeleri Gerçekleştirme Konusundaki Yeterliliği,
Proje/Projelerin Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği,
Üniversite ile İşbirliği Potansiyeli,
Projenin/Projelerin DEPARK’ta Yürütülebilirliği,
gibi kriterler üzerinden değerlendirilir.

B)    Değerlendirme Sonuçlandıktan Sonra
Başvurunuzun hakemler tarafından olumlu olarak değerlendirilip, DEPARK Yönetim Kurulu tarafından onayını takiben, proje alan önceliğine göre ofis alanı belirlenir ve yönetici şirket ile karşlıklı olarak bir kira kontratı imzalanır.

Akademisyenler başvuruları için: 2547 no’lu kanuna tabi olan öğretim üye ve görevlilerinin teknoloji geliştirme bölgesi bünyesinde firma kurabilmesi bağlı oldukları üniversitenin yönetim kurulundan alacakları izin ile mümkündür. Projesi onaylanan akademisyenlere DEPARK tarafından bir “Proje Kabul” yazısı verilmekte ve bu yazı ilgili akademisyen tarafından firma kurma izni alabilmek için başvurusu sırasında kurumuna sunulmaktadır. Akademisyenler firma kurabilme izinlerini alma prosedürleri konusunda kendi kurumlarının kurallarına tabidirler.

C)    Ofis Teslim Alındıktan Sonra
DEPARK’taki ofisinizi teslim aldıktan sonra, DEPARK’ın Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetim sistemi olan “Argeportal” a firma ve proje kaydınızı yaptırmalısınız. Bu portal alanına doldurulacak olan bilgiler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web portalına otomatik olarak aktarılmakta ve firmanızın projenizle ilgili faaliyetleri bu portal üzerinden bakanlıkça aylık ve yıllık raporlar aracılığı ile izlenmektedir.

Argeportal’a girilen ve DEPARK’a sunmuş olduğunuz başvuru projeniz için bakanlık tarafından BTSB kodu verilir. BTSB (Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı) Kodu, teknopark istisna ve muafiyet avantajlarınızı kullanabilmeniz için gerekli olan anahtarınızdır. Bu kodunuz olmadan maliye ve SGK ile ilgili muafiyet ve istisnalarınızı kullanamazsınız.

Proje ve diğer personelinizin DEPARK’a giriş çıkışlarında kullanacağı ve personel devamlılığı takibinde kullanılacak DEKART kartlarınız için DEPARK Yönetim Ofisinden destek alabilirsiniz. Proje personelinize ilişkin SGK muafiyetlerinizde bu kayıtlar göz önüne alınacaktır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, 4691 ve 5746 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmeliklere göre çalışmalarını sürdürürler.

 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun metnine;
Link'e gitmek için tıklayın.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine;
Link'e gitmek için tıklayın.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna;
Link'e gitmek için tıklayın.

5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğine;
Link'e gitmek için tıklayın.

 


D)    Ofisinize İlişkin
DEPARK bünyesindeki ofisiniz için aylık olarak kira ve genel işletme giderleri ödeyeceksiniz. Genel işletme giderleriniz ortak alan kullanımı ve temizlikleri, bina güvenliği, otopark gibi hizmetlerimiz için alınmaktadır.

Bunun dışındaki şu bedeller firmanız tarafından karşılanacaktır:

- Telefon ve internet aboneliğiniz
- Ofisinizin elektrik kullanım bedeli DEPARK tarafından size yansıtılacaktır
- Ofisinizin mobilyalarınız ve özel kullanımınız için gerekli tadilatlar
- Ofisinizin temizliği

E)    DEPARK’ta çalışırken: Proje Takibi, Yeni Projeler, Raporlar

Düzenli Raporlar:
DEPARK’taki ofisinizde Ar-Ge inovasyon projenizi gerçekleştirirken sizden bazı raporlamalar beklenmektedir:

- Ay Sonu Muafiyet Raporu: Argeportal üzerinden oluşturulacaktır.
DEPARK ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından projenizin gelişimi takip edilecektir. Argeportal sistemimize tüm veri girişlerinizi düzenli olarak yapmanız ve personelinizin DEKART kartlarının kullanımına dikkat etmesi gerekmektedir. Tüm veri girişlerinin yapılması ve kart okumalarının düzenli olarak yapılmasına bağlı olarak Argeportal sistemimiz üzerinden aylık muafiyet raporunu alabilmektesiniz. Bu rapor 2 takım olarak alınarak firmanız, müşaviriniz tarafından imzalandıktan sonra DEPARK’a teslim edilir. İki takım raporun DEPARK tarafından kontrol edilerek onaylanmasından sonra bir takım DEPARK’ta kalacak şekilde, muafiyet işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz adına size iade edilir.

Ay Sonu Proje İlerleme Raporu: Argeportal üzerinden oluşturulacaktır.
Argeportal sistemine her ay düzenli olarak girilen proje ilerleme bilgileri DEPARK ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Proje revizyon taleplerinde proje ilerleme raporları esas alınacak olup, hakem değerlendirmeleri proje ilerleme bilgilerine göre gerçekleşecektir.

Yıllık Rapor: Argeportal üzerinden oluşturulacaktır.
Tüm veri girişlerinin düzenli olarak yapılmasına bağlı olarak Argeportal üzerinden yıllık raporunuzu alabilmektesiniz. Bu rapor ile DEPARK ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından projenizin gelişimi takip edilmektedir. Yıllık raporlar her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Yönetici Şirket’e teslim edilecektir.

Bu raporlamaların teslim edilmesi tüm firmalarımız için zorunludur.


Yeni Projeleriniz:
DEPARK’a başvuru sırasında hakem ve yönetim kurulu onayından geçmiş projelerinizi yürütürken yeni projeleriniz de olabilir. Yeni proje başvurularınızı Argeportal üzerinden yapmanız gerekmektedir. Yeni bir proje tanıtımı yaparak ve tüm proje verilerini girdikten sonra proje başvurunuzun çıktısını alarak tarafımıza ıslak imzalı şekilde teslim ettiğiniz projeleriniz hakemler tarafından değerlendirilecektir. DEPARK bünyesinde faaliyet gösteren firmalarımıza ait yeni proje başvuruları da ücrete tabidir.


Proje Süresi Uzatma- Proje İsmi Değiştirme – Proje Bitirme Bildirimleri:
Mevcut projelerinize ait ek süre, ek personel ve ek TGB dışı geçirilen süreler ile ilgili bu bildirimleri Argeportal üzerinden yapabilirsiniz. Proje revizyon talepleri hakemler tarafından değerlendirilmektedir ve ücrete tabi değildir.

 

 

Önkuluçka, kuluçka, mevcut firma ve yeni başvuru süreçlerine dair
bilgi grafiği ve ilgili formlar aşağıdaki bağlantılar altında sunulmaktadır.

 

Başvuru Adımları Çizelgesi incele
Yeni Başvuru Başvur
Mevcut Firma Giriş
Hızlandırma ve Ön Kuluçka Başvur
© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK