PaydaşlarDokuz Eylül ÜNİVERSİTESİ

DEPARK, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin en büyük hissedarı olduğu bir teknoloji geliştirme bölgesidir.Deu'nun güçlü araştırma altyapısı ve akademik birikimiyle üretilen teknolojilerin sektöre açılan yüzüdür.
DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin TÜBİTAK 1513 projesi kapsamında hizmet üreten koordinatörlüğüdür.Beş ana alanda fikirlerin ticarileşmesi sürecinde hizmet üretmektedir.DETTO hizmetlerine DEPARK aracılığı ile ulaşmak mümkündür.


İşbirliklerimiz