Kümelenme

Kümelenme Nedir?


Benzer ve / veya aynı iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak yakın, birbirleri ile işbirliği ve rekabet halinde olan firma ve kurumların oluşturduğu iş modelidir.Bazı Avantajları


* Maliyetlerin düşürülmesi
* Firma ihtiyaç ve satışlarının artması
* Yenilik ve icatların yaygınlaşma hızının artırılması * İhracat odaklı satışların artması
* Uluslararasılaşma
* Ar-ge pazarlama, finansal kaynaklara erişimde kolaylık.
* Bölge ekonomisine dolaylı katkı sunmak.

DEPARK Kümelenme Yaklaşımı


Depark Firmaları için;
Rekaberlik (Rekabette İşbirliği) ortamında verimliliğin, uluslararası pazarlara erişim sürecine taşımaya yönelik hızlandırıcı bir işbirlikli gelişim yolculuğudur.

Çalışmaları Süren Kümelerimiz


* Bilişim Kümesi
* Sağlık Teknolojileri Kümesi