İnventUP Health


KAYITLAR KAPANMIŞTIR !


DETTO InvetUP Health Başlıyor !!!

Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık, biyoteknoloji, biyomedikal ve sağlık alanı ile ilgili olabilecek her alandaki araştırmacıları ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak, fikri varlığa (patent, faydalı model ve tasarım) konu çalışmaların, bütüncül bir bakış açısıyla; fikirden Ar-Ge sürecine, başvuru tasarımından tescil sürecine ve nihai olarak ticarileştirme çalışmalarının tamamı ile ilgili teorik ve pratik tüm aşamaları kapsayacak olan InventUP Health programı; nitelikli ve ticarileşebilir fikri varlıklarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Ocak ayının ikinci haftasında başlayacak olan programa dahil olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.
Eğitimler DEÜ Sağlık Kampüsü DEPARK Zeytin Binasında yapılacaktır

InventUP Health PROGRAM

9 Ocak 2018 Salı

Saat: 13:30
2017 DEÜ Patent Ödül Töreni (DEPARK VIP)

Saat: 14:30 - 16:30 – Eğitim: "Fikri Mülkiyete Kavramsal Giriş"
(Bahir BALLI / Patent Vekili, SADE PATENT)

11 Ocak 2018 Perşembe

Saat 13:30 - 15:00 - Eğitim: "Sağlık Alanı Patent Ön Araştırma Metodolojisi"
(Dr. Senem KAYAHAN / Patent Birimi Yöneticisi, YALÇINER Patent )

Saat 15:15- 17:00 - Eğitim: "Biyoteknolojik Buluşlarda Fikri Mülkiyet""
(Öğr. Gör. Nüket Evrim KARATURP / DEÜ İşletme Fakültesi)

16 Ocak 2018 Salı

Saat: 13:30 - 16: 00 - Eğitim: “İlaç ve İkinci Tıbbi Kullanımlarda Patent Koruması, Patent ve Ruhsat İlişkisi ve Davalar”
(Av. Aysel KORKMAZ / GÜN PARTNERS)

18 Ocak 2018 Perşembe

Saat: 13:30 - 16: 00 - Eğitim: "Sağlık Alanında Patent Ticarileştirme ve FTO Analizi"
(Erdem KAYA / Patent ve Marka Vekili, Avrupa Patent Vekili, ERDEM KAYA Patent Yön.Kur.Bşk.)"

23 Ocak 2018 Salı

Saat: 13:30 - 15:30 - Eğitim: "Tıbbi Cihaz Sektörü ve Ticarileştirme"
(Ecz. Levent MENDİRME - Tıbbi Cihaz Uzmanı, NOVELBLUE DANIŞMANLIK)

Saat: 15:45 - 17:15 - Eğitim: "İlaç ve OTC Sektörlerinde Ticarileştirme"
(Işıl ÖZTÜRK – Ticarileştirme Uzmanı, NOVELBLUE DANIŞMANLIK)