Hizmetlerimiz

İDARİ HİZMETLER

Ar-Ge inovasyon projeleriniz ile DEPARK A.Ş. bünyesinde yer almak istediğinizde İşletme Yönergesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı çerçevesinde her türlü danışmanlık desteği tecrübeli TGB ve TTO personeli tarafından verilmektedir.


MEVZUAT BİLGİLENDİRME

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, 4691 ve 5746 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmeliklere göre çalışmalarını sürdürürler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun metnine;
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140312-2.htm
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna;
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5746.pdf
5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğine;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-7.htm


ARGEPORTAL KULLANIM DESTEĞİ

Link


BAKANLIK AKTARIMI-RAPORLAMA DESTEĞİ

Argeportal’a girilen ve DEPARK’a sunmuş olduğunuz başvuru projeniz için bakanlık tarafından BTSB kodu verilir. BTSB (Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı) Kodu, teknopark istisna ve muafiyet avantajlarınızı kullanabilmeniz için gerekli olan anahtarınızdır.


KİRALAMA-SÖZLEŞME

Başvurunuzun hakemler tarafından olumlu olarak değerlendirilip, DEPARK Yönetim Kurulu tarafından onayını takiben, proje alan önceliğine göre ofis alanı belirlenir ve yönetici şirket ile karışlıklı olarak bir kira sözleşmesi imzalanır.


Teknik HİZMETLER

DEPARK İnciraltı ve Tınaztepe yerleşkelerinde hizmet veren; Alfa, Beta, Zeytin ve Nar binalarında teknik işleri yürüten birim aşağıda özetlenen başlıklarda faaliyet göstermektedir.

 • Elektrik, internet, telefon, kameralar, tesisat gibi altyapısal faaliyetlerin yürütülmesi.
 • DEPARK binalarındaki ofislerin firmalara teslim edilmesi ve eksiksiz şekilde teslim alınması.
 • Firmaların ofis içerisinde yaptıkları fiziksem müdahalelerin teknik işler birimi nezaretinde ve onayında yapılması böylece binaların altyapısal olarak etkilenmesinin engellenmesi.
 • Güvenlik ve yardımcı personelin yapacakları işlerin takibi ve yönlendirilmesi.
 • Acil durumlarda gerekli müdahale bulunulmasının sağlanması.
 • Üniversitenin diğer teknik birimleri ile yürütülecek ortak çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.
 • Binalarda meydana gelen her türlü arıza ve sorunlarda gerekli müdahalenin yapılması.
 • Açılış, sergi ve diğer organizasyonlarda gerekli teknik altyapı desteğinin verilmesi.
 • Zeytin binası otopark giriş ve yetkilendirme süreçlerinin takibi.
 • Asansörler, jeneratör, havalandırma, yangın sistemleri gibi unsurların rutin bakımlarının planlanması.
 • Teknik konularda yaşanan arızalarda gerekli onarım işlemlerin yaptırılması.
 • Binalarda yapılacak orta ve büyük ölçekli işlerde teknik şartnamenin yazılması, işin yapılış aşamalarının ve sonucunun kontrol edilmesi.


TTO HİZMETLERİ

DETTO, TÜBİTAK 1513 Projesi kapsamındaki hizmetlerini beş ana başlık altında sunmaktadır. Projede "Modül" olarak ifade edilen bu birimler birbirleri ile etkileşim içerisinde DETTO ekosisteminde bilginin çoğaltılarak teknolojiye/ürüne dönüşmesi için hizmet sunmaktadırlar.

 • Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
 • Modül 2: Proje Geliştirme
 • Modül 3: Üniversite - Sanayi İşbirliği
 • Modül 4: Fikri Sınai Mülkiyet Haklar
 • Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik


Ön Kuluçka HİZMETLERİ

Paylaşımlı ofis ortamı, teknik altyapı, teknik atölye, toplantı ve konferans salonu, dinlenme alanı, girişimci koçluğu.

HIZLANDIRMA PROGRAMI
BAMBU yıl içerisinde birden fazla uygulanacak olan içeriğinde eğitim ve yoğun mentorluk hizmetleri olan Girişimcilik Hızlandırma Programları sunar. Hızlandırma Programı kapsamında; girişimcilere fikirden iş planı yazımına, pazarlamadan finansa erişime kadar farklı ihtiyaç alanlarındaki eksikleri giderebilecekleri, yoğun mentorluk, temel girişimcilik becerileri ve tamamlayıcı iş geliştirme eğitimleri ile girişimlerini hızla geliştirebilecekleri ortam sağlanır.
Girişimcilik ve İş Modeli Eğitimi 24 saat
İşletme Eğitimleri ve Çalıştayları 18 saat
Networking Etkinlikleri 12 saat
Mentorluk en az 10 saat

DEMODAY
Hızlandırma programlarına katılan girişimciler her program sonunda katılımcılar arasında düzenlenen DEMODAY ile yatırımcılarla bir araya gelerek girişimlerini tanıtma olanağı bulurlar.


Kuluçka HİZMETLERİ

İndirimli ofis alanı, sermaye desteği, teknik atölye ve laboratuvarlara erişim, firma koçluğu, mentorluk, DEPARK iletişim ağlarına erişim, toplantı ve konferans salonu