TÜBİTAK’tan KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümüne Mentörlük Desteği

Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde KOBİ’lerin Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağ...

Read More
GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı'na Son Başvuru Tarihi 27 Mayıs'a Uzatıldı

TÜBİTAK’ın yürütücü kuruluş olarak yer aldığı, UNIDO iş birliği ile yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Başvuruları 27 Mayıs 2024 tarihine kadar https://gcip.tech/country/turkiye adresi...

Read More
Women TechEU İlk Çağrısı Açıldı!

Women TechEU, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Avrupa'dan derin teknoloji start-up şirketlerini yöneten kadınları destekleyen iki yıllık bir projedir. Proje, toplamda dört çağrı açacak ve 160 start-up'a toplam 75.000 avro hibe sağlayacaktır. Hib...

Read More
Chist-Era Projesi 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and E...

Read More
Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi EIC Hızlandırıcı Proje Yazma Kampı

TÜBİTAK ev sahipliğinde 11 Mart 2024 tarihinde Ankara’da Limak Ambassadore Otel’de gerçekleşecek olan ve EIC Hızlandırıcı (Accelerator) programı kapsamında düzenlenecek onuncu KOBİ’ler için Proje Yazma Kampı'na sizi davet etm...

Read More
1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm 2024-1 Çağrısı Açıldı

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenecektir. ...

Read More
Brüksel'de EIC Kılavuz (Pathfinder) 2024 Yılı Stratejik Öncelik Çağrıları Bilgi Günü Düzenlenecektir

Ar-Ge ve Yenilik Günleri çerçevesinde, 20 Mart 2024 tarihinde Brüksel’de Avrupa İnovasyon Konseyi (European Innovation Council - EIC) Kılavuz (Pathfinder) 2024 Yılı Stratejik Öncelik Çağrıları* Bilgi Günü düzenlenecektir.  B...

Read More
EIC Kılavuz (Pathfinder) Açık Çağrısı için Açıklamalı Başvuru Şablonu Yayınlandı!

EIC Kılavuz (Pathfinder) Programı’nın amacı, çığır açıcı teknolojilerin desteklenmesini sağlayacak bilimsel temeli geliştirmektir. Teknolojik bir atılımı hedefleyen derin teknoloji odaklı Ar-Ge çalışmalarının erken aşamalarına destek sağlanmaktadır. ...

Read More
Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Hızlandırıcı KOBİ’ler için Çevrim içi Semineri: EIC Hızlandırıcı Programı için Başarılı İlk Aşama Teklifi Nasıl Hazırlanır?

Sizleri, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II...

Read More
"Ufuk Avrupa Widening ve Avrupa Yenilik Ekosistemleri (EIE) Kapsamındaki Fırsatlar” Temalı Genel Bilgilendirme Çevrim içi Semineri

Sizleri, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II...

Read More
1832 ve 1833 Çağrılarının 2024 Yılı Çağrı Takvimi Belli Oldu

Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında 2023 yılında açılan 1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm ve 1833-SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrılarının 2024 yılı taslak çağrı takvimi belli oldu. Bu kapsamda 2024 yılında 3 adet 1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm çağr...

Read More
Eureka Network Programı Kapsamında Batı Balkanlar Çağrısı Açılıyor

Eureka’nın önemli destek araçlarından bir tanesi olan Eureka Network Projeleri kapsamında Batı Balkanlar çağrısı  ülkemiz dahil Arnavutluk, Avusturya, Fransa, Macaristan, Karadağ ve Sırbistan’ın  katılımıyla  14 Şubat 2024 itibari ile ...

Read More
Yeşil Teknoloji Startupları için Hibe Fırsatı

Ufuk Avrupa kapsamında Startup Europe programı ile fonlanan SynergistEIC Projesi ile yeşil teknoloji startuplarına özel kapsamlı bir ölçeklenme programı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda yeşil teknoloji start-up'larının 6 aylık bir bü...

Read More
KOBİ’lerin İhtiyaçlarına Yönelik Cornet 37. Çağrısı Açıldı

Cornet (Collective Research Networking)  37. çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile des...

Read More
PRIMA Programı 2024 Yılı Çağrıları Açıldı

Akdeniz bölgesinde su yönetimi, gıda sistemleri ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projelerin destekleneceği Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık (Partnership for Research and Innovation in the Mediter...

Read More
ARDEB 1001 Programı Kapsamında “1001-UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı” Başlıklı Özel Çağrı Açıldı

Coğrafi ve jeolojik özellikler ile iklim faktörleri göz önüne alındığında, ülkemizde özellikle deprem başta olmak üzere, sel-taşkın, heyelan, kaya düşmesi, çığ, yangın ve meteorolojik afetler gibi afet tehlikeleri bulunmaktadır. TÜBİTAK; ülkemizde...

Read More
CORNET ve Ira-SME Proje Pazarı Etkinliği Düzenlenecektir!

TÜBİTAK’ın üyesi olduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile iş birliğine yönelik platformlar olan Collective Research Networking (CORNET) ve International Research Activities by Small and Medium-sized Enterprises (Ira-SME) tarafından her yıl ...

Read More
Yenilikçi KOBİ’ler İçin Avrupa Ortaklığı - Eurostars-3 Programı’nın 2024 Yılı 1. Çağrısı Açıldı!

Eurostars-3 Programı kapsamında 2024 yılının ilk çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, Türkiye’den bir ve Eurostars üye ülkelerinden en az bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslara...

Read More
Türkiye'nin İlk Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı Olan BİGG Yatırım Programının 2024-1 Çağrısı Büyük Yeniliklerle Açıldı!

kapsamında Mükemmeliyet Mührü ile desteklenmeye hak kazanan girişimciler için destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından  %3 hisse karşılığında yatırım olarak aktarılacaktır. Eş yatırım alan iş planları hızlı destek uygulamasından faydalanab...

Read More
Ufuk Avrupa Programı Kapsamında Desteklenen CircularPSP Projesi İhale İlanına Çıktı

Ufuk Avrupa Programı tarafından desteklenen CircularPSP projesi kapsamında 5,64 milyon Avro bütçeli ihale açılmıştır. Söz konusu ihale, yapay zekâ temelli dil modelleri üzerine kurulmuş bir dijital platform geliştirme konusunda Ar-Ge çalışmaları y...

Read More
TEYDEB Transfer Ödemesi (Ön ödeme) Süreçlerinde Önemli İyileştirmeler Yapıldı

Mevcut durumda proje destek bitiş tarihine 6 aydan az süre kalan projelere transfer ödemesi yapılmamaktaydı. Yapılan düzenleme ile 6 aylık süre 3 aya indirilmiştir. Mevcut düzenlemede teminat/kefalet mektubu/kefalet senediyle yapılan transfer öd...

Read More
1707 Sipariş Ar-Ge 2024 yılı Çağrıları Açılıyor

Türkiye'nin işbirliği odaklı Ar-Ge alanındaki potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan 1707 Sipariş Ar-Ge Programı, Müşteri Kuruluş’un gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge faaliyetlerine dönüştü...

Read More
Ira-SME Çağrılarına Yönelik Türkiye – Almanya – Lüksemburg – İsviçre Çevrim İçi Ortak Bilgi Günü Düzenlenecektir!

IRA-SME (International Research Activities by Small and Medium-sized Enterprises) Ağı çağrıları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin  (KOBİ) dâhil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır....

Read More
PRIMA Programı 2024 Yılı Çağrıları Bilgi Günü

Akdeniz'de su yönetimi, tarım sistemleri, tarım-gıda değer zinciri konularında uluslararası ortak projeler destekleyen PRIMA Programı’nın yeni dönem çağrılarının 2024 yılının ilk çeyreğinde açılması öngörülmektedir. PRIMA Programı 2024 çağrılarını...

Read More
EIC Hızlandırıcı Başvuruları Açıldı

Ufuk Avrupa'nın önemli bileşenlerinden bir tanesi olan Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council - EIC) Programı'nın 2024 Yılı Çalışma Programı'nın yayınlanmasıyla birlikte programın fon araçlarından olan EIC Hızlandırıcı Programı başv...

Read More
Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi EIC Hızlandırıcı Proje Yazma Kampı

23 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Sanayi Odası Odakule Merkez Binası'nda gerçekleşecek olan ve EIC Hızlandırıcı (Accelerator) programı kapsamında düzenlenecek onuncu KOBİ’ler için Proje Yazma Kampı'na sizi davet etmekten büyük bir mutlul...

Read More
TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2024 Yılı 1. Çağrıları Açılıyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen...

Read More
Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi TÜBİTAK Çağrıları Soru-Cevap Etkinlikleri

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenecektir. ...

Read More
TÜBİTAK 1701 Ar-Ge Proje Değerlendirme ve İzleme Çağrısı Açılıyor!

Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının, araştırma-teknoloji geliştirme, teknoloji yönetimi ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak için TEYDEB tarafından birçok destek programı bulunmaktadır. Mevcut dest...

Read More
TÜBİTAK 2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı!

TÜBİTAK ile Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (National Centre for Research and Development-NCBR) arasında açılan çağrı ile Türkiye ve Polonya’dan sanayi kuruluşları tarafından birlikte yürütülecek olan Ar-Ge ve Yenilik projeleri destekl...

Read More
EIC Kadın Liderlik Programı'nın 4. Dönemi Başlıyor

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC), Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile ortaklaşa düzenlenen EIC Kadın Liderlik Programı'nın (EIC WLP) 4. Dönemi başlıyor. Önceki dönemlerin başarısı üzerine kurulan bu yeni dönem, Mart-Mayıs 2024 tarihlerinde g...

Read More
Successful R&I in Europe 2024 Konferansı 15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek!

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya İnovasyon Ajansı ZENIT tarafından 15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Düsseldorf’ta Ufuk Avrupa Projeleri kapsamında 11. Avrupa Ağ Kurma Etkinliği gerçekleştirilecektir. Sekiz farklı konuda eş zamanlı workshop’ların gerçek...

Read More
EIC 2024 Çalışma Programı Hakkında Çevrimiçi Seminer - 26/12/2023

“Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)’nin 2024 Yılında Derin Teknoloji Girişimlerine Sunacağı Fırsatlar” Ufuk 2020’de Türkiye Faz II Teknik Destek Projesi tarafından “Avrupa Yenilik Konseyi (EIC)’nin 2024 Yılında Derin Teknoloji Girişimlerine Sunacağı Fır...

Read More
S3E Projesi Derin Teknoloji Ekosistemine Destek Sağlıyor

    S3E PROJESİ DERİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE DESTEK SAĞLIYOR Avrupa Komisyonu tarafından EIE Programı kapsamında desteklenen Southern European Entrepreneurship Engine (S3E) projesi, faaliyet gösterdiği Güney Avrupa ülkelerindeki de...

Read More
Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Kapsamında TÜBİTAK Çağrıları Açıldı

    DÜNYA BANKASI TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ KAPSAMINDA TÜBİTAK ÇAĞRILARI AÇILDI   Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörü...

Read More
Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council - EIC) 2024 Yılı Çalışma Programı

    Ufuk Avrupa Programı'nın önemli bileşenlerinden olan Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council - EIC) 2024 Yılı Çalışma Programı yayınlandı. EIC Çalışma Programına buradan ulaşılabilir. EIC Progr...

Read More
Ufuk Avrupa Programı: Küme 5 Enerji Alanı Kapsamında Açılan Düşük Teknolojik Hazırlık (TRL) Seviyeli Çağrı Başlığı

      UFUK AVRUPA PROGRAMI: KÜME 5 ENERJİ ALANI KAPSAMINDA AÇILAN DÜŞÜK TEKNOLOJİK HAZIRLIK (TRL) SEVİYELİ ÇAĞRI BAŞLIĞI – HORIZON-CL5-2024-D2-01-04 Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi (Küme 5) temelinde A...

Read More
News
Bambu Genel Hızlandırma Programı eğitimleri başlıyor!

Bambu Genel Hızlandırma Programı: iş planı yazımı, pazarlama, finans kaynaklarına erişim gibi farklı ihtiyaç alanlarındaki eksikleri giderebileceği yoğun mentorluk

Read More
News
“DEPARK Sosyal Girişimcilik Proje Pazarı” Demo Day Jüri Özel Ödülü

  “DEPARK Sosyal Girişimcilik Proje Pazarı” Demo Day Jüri Özel Ödülünü ; " Sorumlu Tekstil Tüketiminde Davranış Analizi Yazılımının Geliştirilmesi"  projesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerimizden Prof....

Read More
“DEPARK Sosyal Girişimcilik Proje Pazarı” Demo Day 1.’lik Ödülü

  “DEPARK Sosyal Girişimcilik Proje Pazarı” Demo Day 1.’lik ödülünü ;  "Tip 1 Diyabet Hastalığına Sahip Bireyler İçin İnsülin Taşıma Aksesuarlarının ‘Öğren, Öğret, Üret’ Metoduyla Tasarımı ve Üretimi"  projesiyle Dokuz Eylül Ünivers...

Read More
News
DEPARK Sosyal Girişimcilik Proje Pazarı” Demo Day Etkinliği'nde Bir Araya Geldik

  DEPARK Sosyal Girişimcilik Proje Pazarı” Demo Day Etkinliği'nde akademisyen hocalarımızla bir araya geldik. Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Murat TANARSLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Müdürümüz Prof.Dr.Asuman ALTAY ve Genel Müdürüm...

Read More
News
OİB 2023 Başvuruları Başladı.

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm doğrultusunda, genel tasarım, yazılım tasarımları ve otomotiv sektöründe ülke-bölge için farklılık yaratacak projeler kapsamında sürdürülebilir otomotiv ve mobilite çözümlerine odaklanmıştır.

Read More
News
ISIF’23 Buluş Fuarı Bronz Madalya Almaya Hak Kazanan Hocalarımızı Tebrik Ederiz.

  Teknofest İstanbul ISIF’23 Buluş Fuarı Ödül Töreni’nde Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyelerimiz buluşları ile bronz madalya almaya hak kazanmıştır. Değerli hocalarımızı ve ekiplerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. ...

Read More
News
ISIF’23 Buluş Fuarı Gümüş Madalya Almaya Hak Kazanan Hocalarımızı Tebrik Ederiz.

Teknofest İstanbul ISIF’23 Buluş Fuarı Ödül Töreni’nde Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyelerimiz buluşları ile gümüş madalya almaya hak kazanmıştır. Değerli hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. ...

Read More
News
ISIF’23 Buluş Fuarı Altın Madalya Almaya Hak Kazanan Hocamızı Tebrik Ederiz.

Teknofest İstanbul  ISIF’23 Buluş Fuarı Ödül Töreni’nde Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyelerimizden Dr.Öğr.Üyesi Gözde Türköz  Bakırcı 'Yenilebilir Özellik Kazandırılmış Gıda Atıklarından Glütensiz Ekmek Ü...

Read More
News
İzmir Ent4Int Proje Faaliyetleri DEPARK Koordinasyonunda Devam Ediyor!

İzmir Ent4Int Proje Faaliyetleri DEPARK Koordinasyonunda Devam Ediyor! Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından fonlanan “İZMİR Ent4Int: Centre for Entrepreneurs with Experiential Learning” isimli proje kapsamında oluştu...

Read More
News
Sosyal Girişimcilik Proje Pazarı Başlıyor

Sosyal Girişimcilik Proje Pazarı

Read More
News
Uluslararası Pazarlarda Müşteri Bulma ve Satış Eğitimi

    UR-GE Projemiz ‘Dokuz Eylül Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında “Uluslararası Pazarlarda Müşteri Bulma ve Satış Eğitimi”ni tamamladık. Eğitimcimiz Dr. Zeynep İyiler’e ve...

Read More
Announcements
Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal Girişimcilik; öncelikli amacı sosyal ve çevresel etki yaratmak olan, ticari faaliyetler yoluyla sürdürülebilir bir gelir modeline sahip girişimcilik faaliyetleridir.

Read More
News
Dijital Oyun ve Yapay Zeka Sektöründe Kapasite ve Uluslararası İş Ağları Gücünün Artırılması Projesi

Dijital Oyun ve Yapay Zeka Sektöründe Kapasite ve Uluslararası İş Ağları Gücünün Artırılması Projesi

Read More
News
BİGGSinerji Projesi TÜBİTAK BİGG Programı Kapsamında Desteklenmeye hak kazanan 37 Projeden Biri Oldu!

BİGGSinerji Projesi TÜBİTAK BİGG Programı Kapsamında Desteklenmeye hak kazanan 37 Projeden Biri Oldu!

Read More
News
DEPARK BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi Teknolojik ve İnovatif Altyapı Sunmak İçin Yenilendi

DEPARK BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi Teknolojik ve İnovatif Altyapı Sunmak İçin Yenilendi

Read More
News
'Rekabet Stratejileri ve Stratejik Yönetim' Eğitimi

T.C. Ticaret Bakanlığı UR-GE Proje Desteği Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi T.C. Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE desteği kapsamında yer alan; Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı...

Read More
News
DEPARK BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezimizin Açılış Töreni

DEPARK BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezimizin Açılış Töreni

Read More
News
Rekabet Stratejileri ve Stratejik Yönetim Eğitimi

5 – 6 Aralık 2022 tarihlerinde UR-GE Projesi – Dokuz Eylül Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projemiz kapsamında “Rekabet Stratejileri ve Stratejik Yönetim” başlıklı eğitim gerçekleştiriliyor *Etkinlik UR...

Read More
News
Elektrik Motorlarında Verimin Arttırılması İdeathonu

VOLT Elektrik Motorları işbirliğinde “Elektrik Motorlarında Verimin Arttırılması” konulu İdeathon

Read More
News
Bambu DOS 4.0 Başlıyor !

Bambu DOS 4.0 Başlıyor !

Read More
News
SURGE PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU SUNUMU

SURGE PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU SUNUMU

Read More
News
İZMİR Ent4Int: Centre for Entrepreneurs with Experiential Learning

İZMİR Ent4Int: Centre for Entrepreneurs with Experiential Learning

Read More
News
DEPARK Firmalarının 2021 Yılı İhracat Başarısı!

DEPARK Firmalarının 2021 Yılı İhracat Başarısı!

Read More
News
DEPARK/DETTO Girişimcilikte 2021 Lideri!

DEPARK/DETTO Girişimcilikte 2021 Lideri!

Read More
News
Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde kazanan proje belli oldu

Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde kazanan proje belli oldu

Read More
News
DEPARK Firmaları DEÜ Öğrencileri İle Buluşuyor

DEPARK Firmaları DEÜ Öğrencileri İle Buluşuyor

Read More
News
DEPARK İLE KARİYERİM GELECEĞİM

DEPARK Firmaları DEÜ Öğrencileri İle Buluşuyor

Read More
News
DEPARK 'Alfa' ve 'Beta' binalarının yanına 'Gama'yı eklemeye hazırlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan DEPARK Alfa ve Beta binalarının yanına yapılacak Gama Binası için düzenlenecek mimari tasarım yarışması öncesinde proje alanı gezildi, jüri üyeleri ile toplantı gerçekleştirildi.

Read More
News
TGB Uygulama Yönetmeliği & ARGEPORTAL Eğitimi

TGB Uygulama Yönetmeliği & ARGEPORTAL Eğitimi

Read More
News
HERE-Social Economy of Proximity

     Our activities continue within the scope of "HERE-Social Economy of Proximity" Project funded by Erasmus+ Programme

Read More
News
DEPARK Firmalarımızın Başarıları Devam Ediyor

DEPARK Firmalarımızın Başarıları Devam Ediyor

Read More
News
DEPARK Firmalarımızın Başarıları Devam Ediyor

DEPARK Firmalarımızın Başarıları Devam Ediyor

Read More
News
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARKI-DEPARK'DA GELİŞTİRİLEN VİRÜSÜ YOK EDEN CİHAZ PATENT ALDI

Sterilizasyon Cihazı-CleVir Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi

Read More
News
SURGE Projesi Lansman Etkinliği ve Çalıştayı

SURGE Projesi Lansman Etkinliği ve Çalıştayı

Read More
News
BAMBU DOS DİJİTAL OYUN HIZLANDIRMA PROGRAMI DEMO DAY ETKİNLİĞİ

BAMBU DOS DİJİTAL OYUN HIZLANDIRMA PROGRAMI DEMO DAY ETKİNLİĞİ

Read More
News
Create4Automate İdeathon’u İçin DEÜ Öğrencileri Viessmann’daydı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, DEÜ Teknoparkı (DEPARK), DEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nin organizasyonunda Create4Automate İdeathon’u (fikir maratonu) gerçekleştirdi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) Viesmann Fabrikası’nı ziyaret eden öğrenciler, iki günlük fikir maratonunda problem çözme yeteneklerini geliştirdi.

Read More
News
DEPARK Firmalarımızdan Organo-ID Karaciger Hastalıklarına Yeni Bir Formül

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Esra Erdal ve çalışma arkadaşları, laboratuvar ortamında kök hücrelerden organ benzeri yapıların kültür koşullarını geliştirdi. Karaciğer hastalıklarında yeni tedavi ve ilaçların geliştirilmesine olanak sağlayacak TÜBİTAK destekli çalışmanın, lisanslama ve ticarileşme faaliyetlerine başlandı.

Read More
News
DEPARK/DETTO Üniversite Sanayi İş Birliğinde Hızla İlerliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayan EGİAD son olarak DEPARK ve DETTO ile bir araya geldi.

Read More
News
DEÜ’DEN OYUN GİRİŞİMCİLERİNE FIRSAT

Dijital Oyun Geliştirmek isteyen girişimcileri bir araya getiren ‘BAMBU Dijital Oyun Stüdyosu 3. Dijital Oyun Hızlandırma Programı’nda eğitimler başladı.

Read More
News
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi (İBG) Güçlerini Birleştirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi (İBG) Güçlerini Birleştirdi

Read More
News
Otomotiv Sektörü ile Yolu Kesişen Tüm İnovatif Fikirleri, Yarışmaya Bekliyoruz...

Otomotiv Sektörü ile Yolu Kesişen Tüm İnovatif Fikirleri, Yarışmaya Bekliyoruz...

Read More
News
Simülasyon Modelleme Eğitimi Başlıyor!!

Simülasyon Modelleme Eğitimi Başlıyor!!

Read More
News
Patentin 2020’deki lideri Dokuz Eylül Üniversitesi Oldu

Patentin 2020’deki lideri Dokuz Eylül Üniversitesi Oldu

Read More
News
DEPARK ile MİLRES GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

DEPARK ile MİLRES GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Read More
News
Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Projeleri Hazırlama Eğitimi  Programı – 28 Ocak 2021

Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Projeleri Hazırlama Eğitimi  Programı – 28 Ocak 2021

Read More
News
TÜBİTAK TEYDEB 1501 Programı 2020 Yılı 2. Çağrısı Sonuçları Açıklandı

Projesi desteklenen DEPARK firmalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Read More
News
Google Hash Code Ön Elemeleri DEÜ Ev Sahipliğinde Başlıyor -25 Şubat 2021

Google Hash Code Ön Elemeleri DEÜ Ev Sahipliğinde Başlıyor -25 Şubat 2021

Read More
News
DEPARK Firmalarımızın Başarıları Devam Ediyor

DEPARK firmalarımızdan CNTR Bilişim Anonim Şirketi, Vinci Girişim Sermayesi’nden konteyner takip ve rota arama platformu ShipsGo projesine yatırım aldı. Akademisyen ortaklı firmamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Read More
News
TÜBİTAK TEYDEB 1507 Programı 2020 Yılı 2. Çağrısı Sonuçları Açıklandı.

Projesi desteklenmesi karar verilen DEPARK firmalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Read More
News
Üniversite – Sanayi İşbirliği 'Otomotiv Ve Otomotiv Yan Sanayi' Etkinliği Gerçekleştirildi

Üniversite – Sanayi İşbirliği 'Otomotiv Ve Otomotiv Yan Sanayi' Etkinliği Gerçekleştirildi

Read More
News
Dokuz Eylül Üniversitesi ve Vestel Elektronik Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Vestel Elektronik Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Read More
News
DEPARK GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Ege’nin katma değerli AR-GE firmalarına ev sahipliği yapan inovasyon merkezi DEPARK’ın yeni genel müdürü, Prof. Dr. Özgür Özçelik oldu.

Read More
News
BASINDA BAMBU ONLINE HYPER-CAUSAL OYUN HIZLANDIRMA PROGRAMI

BASINDA BAMBU ONLINE HYPER-CAUSAL OYUN HIZLANDIRMA PROGRAMI

Read More
News
BİGG SİNERJİ İLE POTANSİYELİNİ KEŞFET

BİGG SİNERJİ İLE POTANSİYELİNİ KEŞFET

Read More
News
BAMBU ONLINE HYPER-CASUAL OYUN HIZLANDIRMA PROGRAMI BAŞLIYOR !

BAMBU ONLINE HYPER-CASUAL OYUN HIZLANDIRMA PROGRAMI BAŞLIYOR !

Read More
News
İHALE İLANI

İHALE İLANI

Read More
News
Turkishtime’ın 2019 Ar-Ge 250 Araştırması’nda DEPARK/DETTO olarak yerimizi aldık.

http://www.turkishtimedergi.com/arge250/pdf/arge-250-2019.pdf

Read More
News
Mentor-Menti Eşleştirmeleri Kapsamında ADÜ Teknopark’ı Ağırladık

Mentor-Menti Eşleştirmeleri Kapsamında ADÜ Teknopark’ı Ağırladık

Read More
News
TÜBİTAK 1601 Programı 2020 Yılı 1. Çağrısı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK 1601 Programı 2020 Yılı 1. Çağrısı Sonuçları Açıklandı ...

Read More
News
DEPARK/DETTO olarak Mentor-Menti Eşleştirmeleri Programı Kapsamında ADÜ Teknokent'e Ziyarette Bulunduk

DEPARK/DETTO olarak  Mentor-Menti Eşleştirmeleri Programı Kapsamında  ADÜ Teknokent'e Ziyarette Bulunduk Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Geliştirme Bö...

Read More
News
BAMBU 6.Dönem Demoday Etkinliği Gerçekleştirildi.

BAMBU 6.Dönem Demoday Etkinliği Gerçekleştirildi.

Read More
News
BAMBU 6.Dönem Demoday Etkinliği Gerçekleştirildi.

BAMBU 6.Dönem Demoday'de girişimcilerimiz sunumlarını gerçekleştirdiler. İlk üçe giren 1.Kavoon Games 2. Eva 3. Caferise projelerinin ekiplerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Tüm girişimcilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz

Read More
News
DEPARK A.Ş ile DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye'nin enerji politikalarına destek olmak , Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini arttırmak amacıyla; DEPARK A.Ş olarak DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzaladık.

Read More
News
TÜBİTAK ‘Siparişe Dayalı Ar-Ge’ ve ‘Patent Tabanlı Teknoloji Transferi’ Destekleme Çağrıları Online Bilgilendirme Etkinliğinde Buluşuyoruz.

TÜBİTAK ‘Siparişe Dayalı Ar-Ge’ ve ‘Patent Tabanlı Teknoloji Transferi’ Destekleme Çağrıları Online Bilgilendirme Etkinliğinde Buluşuyoruz.

Read More
News
DEPARK/DETTO Sizler İçin Anlatmaya Devam Ediyor...

DEPARK/DETTO Sizler İçin Anlatmaya Devam Ediyor.

Read More
Bambu Yeni Dönem Online Hızlandırma Programı Yeni Girişimci Adaylarını Bekliyor!

Bambu Yeni Dönem Online Hızlandırma Programı Yeni Girişimci Adaylarını Bekliyor! Son Başvuru: 05 Temmuz 2020 https://bambu.depark.com/tr/basvuru.html

Read More
Announcements
Otomotiv Sektörü ile Yolu Kesişen Tüm İnovatif Fikirleri, Yarışmaya Bekliyoruz...

Otomotiv Sektörü ile Yolu Kesişen Tüm İnovatif Fikirleri, Yarışmaya Bekliyoruz... Son Başvuru: 18 Eylül 2020

Read More
Announcements
Covid-19 Sonrası Hazırlık; Azerbaycan’da İş Geliştirmek

‘Covid-19 Sonrası Hazırlık; Azerbaycan’da İş Geliştirmek’ Online Semineri’

Read More
Announcements
Kalkınma Ajansları COVID – 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı

Kalkınma Ajansları COVID – 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı

Read More
Announcements
COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısına Çıkıyor

COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısına Çıkıyor

Read More
News
TÜBİTAK 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı COVİD-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı

DEPARK firmalarımızdan Araltek Medikal'ın kurucusu, Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyeni Prof.Dr.Erdem Silistreli'nın TÜBİTAK 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı COVİD-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı kapsamındaki proje  başvurusu için değerlendirme toplantısı yaptık.

Read More
News
Dokuz Eylül Geleceği Konuşuyor-Dijital Oyun ve Simülasyon Teknolojileri

Dokuz Eylül Geleceği Konuşuyor

Read More
Announcements
Dokuz Eylül Geleceği Konuşuyor

Dokuz Eylül Geleceği Konuşuyor ; Dijital Oyun ve Simülasyon Teknolojileri

Read More
News
Üniversite-Sanayi İşbirliği Eşleştirme Etkinliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği Eşleştirme Etkinliklerinin ilki bugün; açılış konuşmalarını Sayın Rektörümüz Prof.Dr.Nükhet Hotar'ın gerçekleştirmesi ile başladı. İzmir'de faaliyet gösteren Tekstil sektörü temsilcileri ve Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri bir araya geldi.

Read More
Event
Bigg.Assist Tanıtımı Ve İş Fikirlerinin Projelendirilmesi

Bigg.Assist Tanıtımı Ve İş Fikirlerinin Projelendirilmesi Atölyesi’nde Buluşuyoruz

Read More
News
Sağlıkta İnovasyon Kampı

Sağlıkta İnovasyon Kampı’nda Birbirinden Heyecanlı İş Fikirleri Yarıştı

Read More
Announcements
Teknoloji Günleri İçin Geri Sayım Başladı.

Teknoloji Günleri İçin Geri Sayım Başladı.

Read More
News
Üniversite-Sanayi İşbirliği Eşleştirme Etkinliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği Eşleştirme Etkinliği Gerçekleştirildi.

Read More
News
MG 4.Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

MG 4.Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi kapsamında, T.C Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sn.Fatih Dönmez standımızı ziyaret etti.

Read More
Announcements
GİRİŞİMCİ ADAYLARI BAMBU YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

GİRİŞİMCİ ADAYLARI BAMBU YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Read More
News
Take Off İstanbul 2019-İltema Ar-Ge

DEPARK firmalarımızdan İltema Ar-Ge'yı tebrik eder,başarılarının devamını dileriz.

Read More
News
E-ARGE Mühendislik

DEPARK firmalarımızdan E-ARGE'yı tebrik eder,başarılarının devamını dileriz.

Read More
News
MAKTEK İzmir

DEPARK/DETTO olarak MAKTEK İzmir Fuarını Ziyaret Ettik.

Read More
News
Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri İzmir

DEPARK/DETTO olarak 'Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri İzmir' Etkinliğine Katıldık.

Read More
News
BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi

DEÜ Öğrenci Topluluk Temsilcileri BAMBU'yu ziyaret etti.

Read More
News
Robokod İzmir Girişimcileri

Robokod İzmir Girişimcileri Projesi Toplantısı

Read More
News
MMG 4.ARGE İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

MMG 4.ARGE İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne Katılım Gösterdik.

Read More
Announcements
Otomotiv

OTOMOTİV SEKTÖRÜ TAKVİYENİ BEKLİYOR!!! Otomotiv Sektörü ile Yolu Kesişen Tüm İnovatif Fikirleri ,Yarışmaya Bekliyoruz… Başvurlar Uzatılmıştır Son Başvuru : 8 Nisan 2019 İTÜ Çekirdek ve Otomotiv İhracatçıları Birliği ile düzenlenen ve otom...

Read More
Event
AWS

AWS Cloud Builders’ Day Roadshow Izmir   Değerli DEPARK Firmamız,   Amazon Web Services Türkiye, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi – DEPARK ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi – DETTO işbirliği ile...

Read More
Announcements
BİGG.ASSIST ile Kabuğunu Kırmanın Tam Zamanı!!

Değerli Girişimcilerimiz, Teknoloji tabanlı iş fikrin varsa BİGG.ASSIST ile kabuğunu kırmanın tam zamanı!! BiGG.ASSIST Programı ile girişimci adayları TÜBİTAK BİGG süreçlerinde 200.000 TL'lik hibeye sahip oluyor. Başvuru ve detaylı bilgi için:...

Read More
Event
DEPARK Sektörel Buluşmalar 2019

Değerli DEPARK Firmamız, Geliştirdiğiniz projelerinizi, uygulamalarınızı, AR-Ge çalışmalarınızı ve teknolojilerinizi DEPARK firmaları, ilgili uzmanlar ve sektör temsilcileri ile paylaşmanız, yeni deneyimler kazanarak yeni proje ve işbirliklerine a...

Read More
Event
Yatırımcı Sunum Teknikleri Eğitimi

Değerli DEPARK Firmamız, Geliştirdiğiniz projelerinizi, uygulamalarını, Ar-Ge çalışmalarınızı ve teknolojilerinizi ilgili yatırımcılar, uzmanlar ve sektör temsilcileri ile görüşmelerinizde siz değerli firmalarımıza yardımcı olacak ‘Yatırımcı Sunum...

Read More
Event
DEPARK Hızlı ve Yeni Bağlantılar Buluşması

Değerli DEPARK Firmamız, Firmalarımızın bir araya gelmeleri, ortak yeni projelere, işbirliklerine, yeni girişimlere birlikte yeni adım atmalarını kolaylaştırmak amacıyla bir etkinlikte  (speed networking)  sektör temsilcileri, DEPARK Fir...

Read More
Event
‘Bilişim Pozisyonlarında İşe Alım İpUçları’ Seminerine Davetlisiniz!

Konuşmacı: Özlen KARAÇAL/ BrainArt Hr Kurucusu   Tarih: 18 Ekim 2018 Perşembe   Saat: 13.00-17.00   Yer: DEPARK BETA Binası Konferans Salonu Tınaztepe Yerleşkesi/DEÜ         &n...

Read More
News
Bambu 1 Yaşında

...

Read More
News
ISESCO Çalıştayı Katılımcıları DEPARK Ziyareti

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ortaklığında MENA bölgesindeki bilgi ekonomisini geliştirmek amacıyla organize edilen ve İzmir’deki ç...

Read More
News
DEPARK’a 3.’lük Ödülü!!

DEPARK 6. TGB Zirvesi’nde Erken Aşama Teknoparklar Kategorisinde 3. Olarak Ödülünü Aldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performa...

Read More
News
DEÜ ve ALVIMEDICA PATENT LİSANSLAMA ÖN PROTOKOLÜ HABERLERİ

2.05.2018 aa.com.tr 2.05.2018 hurriyet.com.tr 2.05.2018 milliyet.com.tr 2.05.2018 haberturk.com 2.05.2018 haberturk.com 2.05.2018 cnnturk.com 2.05.2018 ntv.com.tr 2.0...

Read More
News
TEKNOPARK MALİ UYGULAMALAR VE HUKUKİ SÜREÇLER SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DEPARK Firmalarımızla ;‘Yeni Yayınlanan BKK ve Mevzuattaki Son Gelişmeler Işığında Teknoparklarda Mali Uygulamalar ve Hukuki Süreçler’ konulu sunumda bir araya geldik.     ...

Read More
News
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 22.02.2018  tarihli “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Yayınlandı. Yönetmelik Ar-Ge veya Tasarım projelerinin &l...

Read More
Event
KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı

Değerli Ekosistem Paydaşımız,   Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik’in ‘Endüstri 4.0 ve Geleceğin Teknolojileri’ konulu açılış konuşması ile DEPARK BAMBU Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşecek olan KOSGEB Destek Programları B...

Read More
Event
TGB Uygulama Yönetmeliği ve ARGEPORTAL Eğitimi

Değerli DEPARK Firmamız,   DEPARK bünyesinde yer alan girişimci firmalarımıza yönelik,  ARGEPORTAL TGB Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımının daha etkin kullanımına yönelik TGB Uygulama Yönetmeliği & ARGEPORTAL Eğitimi organize edilmiş...

Read More
Event
Hack4Health Izmir

Değerli Ekosistem Paydaşımız,  9-10-11 Kasım 2017'de sağlık teknolojilerinde daha iyisi için bir araya geliyoruz. Hack4Health, İzmir Girişimcilik Ekosistemi kurumsal kimliği olan “Start in İzmir” altında, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından i...

Read More
News
BAMBU Hızlandırıcı Programı Başlıyor

BAMBU Nedir? BAMBU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi-DETTO ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi-DEPARK tarafından teknoloji tabanlı iş fikirlerinin piyasaya çıkmasına katkıda bul...

Read More
News
Akademisyen Firmalarına Yönelik Teknopark Avantajları ve Yükümlülükleri Egitimi

Akademisyen firmalarına yönelik teknopark avantajları ve yükümlülüklerin ele alınacağı eğitimde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.   Eğitimler iki ayrı noktada ve farklı tarihlerde gerçekleştir...

Read More
Event
Endeavour ile İzmir'li Girişimci Firmaların Tanışma Etkinliği

Değerli Ekosistem Paydaşımız,   Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş – DEPARK ev sahipliğinde, Endeavor Uluslararası Ağ’ı ile İzmir’li girişimciler ve firmalar bir araya geliyor.   7 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan İzmir bu...

Read More
News
BİMAR KIZILAY KAN ve KÖK HÜCRE BAĞIŞI ORGANİZASYONU

“Kızılay Kan Bağışı Organizasyonu” kapsamında  “BİMAR DEPARK Kızılay Kan Bağışı Organizasyonu”,  23 Mayıs 2017 Salı günü DEPARK BETA binası önüne konumlanacak KIZILAY Mobil Kan Bağı...

Read More
News
LET’S HACK THE BOSS

Program   1.Oturum 23 Mayıs 2017 Salı Saat: 16.00   Hoşgeldiniz Konuşması / Sevay İpek Aydın (DETTO) Hackathon’a Dair / Yrd. Doç. Dr. K.Ulaş Birant (DEÜ) HUGO BOSS’a Dair / Döndü...

Read More
News
Otomotiv Sektöründe Fırsat Devam Ediyor

Otomotiv Sektöründe  Fırsat Devam Ediyor!   Mercedes-Benz Türk 50.Yılında Destekleyecek 50 Startup Arıyor!   Toplam Ödül 500.000TL 1.ye 50.000TL   Başvuru ve Kayıt Lin...

Read More
News
Girişimciler için Fırsatlar Devam Ediyor

Girişimciler için! Fırsatlar Devam Ediyor !   Birbirinden farklı temalarda yarışmalar sizleri bekliyor.   ·  Temiz Teknoloji İş Fikirleri Programı GCIP-2017 Başlıyor!  ·  24 Girişimci Ad...

Read More
News
Sun Tekstil Teknik Tekstiller Proje Pazarı

Sun Grup -Teknik Tekstiller Proje Pazarı Sun Grubu Ar-Ge Müdürlüğü öncülüğünde "Teknik Tekstiller Proje Pazarı" düzenlenmektedir. Tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencil...

Read More
News
İnovasyon ve Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayına Davetlisiniz

Değerli DEPARK Firmamız,   Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri eşliğinde, “Açık İnovasyon” konulu kısa bir eğitim ve  “Üniversite-Sanayi İşbirliği” alanında çalıştay gerç...

Read More
News
Bilişim ve İş Dünyası Semineri

Bilişim ve İş Dünyası Semineri Bilgeİş projesi; AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nün faydalanıcısı olduğu İşçi ve İşverenlerin Kapasitel...

Read More
News
Geleceğe Uçmaya Hazır Ol

...

Read More
News
DEPARK Daha İyisi İçin Buluşuyor

DEPARK Daha İyisi İçin Buluşuyor Değerli DEPARK Firmamız, DEPARK yönetimi olarak görüş, istek ve ihtiyaçlarınızın belirlenmesi ve ortak çözümler geliştirilebilmesi amacı ile bir araya geleceğimiz &c...

Read More
News
DEPARK Ve DETTO Bilgilendirme Toplantısına Davet

Değerli Ekosistem Paydaşlarımız,   Dokuz Eylül Üniversitesi, kalite yönetimi anlayışı  ile öğretim programlarını ulusal/uluslararası akreditasyona açmakta; yeni araştırma ve uluslararası çalışmalarıyl...

Read More
News
Ericsson Global Innovation Award 2017

Ericsson Global Innovation Award 2017 This year’s competition theme is the FUTURE OF FOOD and is based on UN Sustainable Development Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns.By 2050, the global population is expected t...

Read More
News
DEPARK'a 2.lik ödülü

DEPARK 4. TGB Zirvesi’nde Erken Aşama Teknoparklar Arasında 2. Sırada Yerini Aldı   Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Perfo...

Read More
News
Blockchain Teknolojisine Hazır Mısınız

Blockchain teknolojisinin bugünü ve yarınına dair Pardus kurucularından Alp Öztarhan ile bir araya geliyoruz.   Bitcoin'in temel teknolojisi Blockchain, ‘90’lardaki internet gibi “uçuk bir yeni g...

Read More
News
IASP Smart Incubation

DEPARK (Dokuz Eylul Technology Development Zone) invites you to participate in the IASP European Division Workshop that will take place in Izmir, Turkey 23rd - 25th of November 2016. Building on a better future is what we all want, also for Sc...

Read More
News
Atölyelerin Son 3 Günü

...

Read More
News
İnovasyon Sohbetlerinin Son 2 Günü

...

Read More
News
Gelecek Kenti İzmir

Gelecek Kenti İzmir Izmir, Future City   Fikir Maratonuna Hazır mısınız? İnovasyon teması ile  26 Ağustos 2016 günü 10 gün için kapılarını açacak olan 85. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda DEPARK sta...

Read More
News
Zihni Sinir Procesi

...

Read More
News
Bir iş fikrim var ve bunu nasıl hayata geçirebilirim mi diyorsunuz

Bir iş fikrim var ve bunu nasıl hayata geçirebilirim mi diyorsunuz? O halde sizleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilim, Teknoloji, Sağlık ve İnovasyon Koordinatörlüğü, İŞKUR ve KOSGEB ile yaptığı protokol ile, 27...

Read More
News
Derin Dergisine Yazımı Nasıl Gönderirim

Sayın Yazarımız, Üçüncü yayın yılında bulunan DERIN Dergisi dokuzuncu sayısına yazınız ile katılma hususunda göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz ISSN 2148-1113 numarası ile yılda üç...

Read More
News
TÜRKSAT Model Uydu Yarışması

Değerli Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz; Uydu ve Uzay Teknolojileri alanında TÜRKSAT tarafından ülkemizde ilk defa Model Uydu Yarışması gerçekleştirilecektir.; Bu yarışma ile uydu ve uzay teknolojileri alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu insa...

Read More
News
HORİZON

Değerli Araştırmacılarımız, Ufuk 2020 Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı ulusal irtibat noktaları Sonay AYDIN ve Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN’ın katılımıyla ikili görüşme etkinliği, 02 Haziran 2016 Perşembe gü...

Read More
News
Nesnelerin İnterneti İzmir Zirvesi 2016

...

Read More
News
DEPARK ile EGİKAD arasında işbirliği protokolu

ALIAGA EKSPRES 04.04.2016...

Read More
News
IoT IZMIR SUMMIT

We are glad to inform that app 350 participants took place in IoT IZMIR SUMMIT. We are very grateful to our distinguished speakers and moderators for thier remarkable contributions. Out of 60 Hackathoners 7 remarkable teams made to the finals. 3 fasc...

Read More
News
İzmir’den Bir Yeni Teknoloji Daha

Suni Tohumlama Teknolojileri ve Veterinerlik Uygulamaları Sempozyumu başlıyor Yeni teknolojilerin hayatın hemen her alanında duyulmaya başlandığı İzmir “Suni Tohumlama Teknolojileri ve Veterinerlik Uygulamaları Sempozyumu”na ev sahipliği yapıyor. ...

Read More
News
Genç Girişimciler Startup Weekend’te Proje Üreterek Yarıştılar

Genç Girişimciler Startup Weekend’te Proje Üreterek Yarıştılar Google’ın tüm dünyada girişimciliğin yaygınlaşmasını desteklemeye yönelik düzenlediği ve bu yılki teması “Sağlık” olarak belirl...

Read More
News
İzmir'i ‪ ‎inovasyon‬ merkezi haline getirmede önemli bir durak olan ‪ DEPARK‬-Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgemiz Tınaztepe Yerleşkesi'ndeki BETA binamız açıldı.

İzmir'i ‪inovasyon‬ merkezi haline getirmede önemli bir durak olan‪ DEPARK‬-Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgemiz Tınaztepe Yerleşkesi'ndeki ‪BETA‬ binamız Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fikri ...

Read More
News
DEPARK BETA Binası Açılışı

İzmir’e bir İnovasyon Üssü Daha! İzmir, Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesini DEPARK ile artırmaya devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölgesi olan DEPARK’ın Tınaztepe Yerleşkesin...

Read More
News
ELEMENTLERİN KARDEŞLİĞİ

Çevre teknolojilerinde dünyaya yön verecek projeler İzmir’de üretilecek Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK); 8500 yıllık tarihi ile medeniyetlerin ve bilimin beşiği olan İzmir&...

Read More
News
Fishackathon Izmir

Fishackathon Izmir DETTO olarak Sektörel Hackathonlarımız devam ediyor. Fishackathon İzmir  28-29 Kasım 2015 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ‘nde. Türkiye'nin ilk Fishackathon'u İzmir'...

Read More
News
3. Uluslararası Uyku Teknolojileri Birliği Toplantısı

ISSTA-İzmir HUB açılıyor… Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uluslararası Uyku Bilimleri ve Teknoloji Derneği (ISSTA- International Sleep Science and Technology Association) arasında İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştiricisi ve Hız...

Read More
News
TÜBİTAK-1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK-1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması çağrısında Dokuz Eylül Ü...

Read More
News
DOKUZ EYLÜL GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ (DEGA) 4. DÖNEM AÇILIŞ TÖRENİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik Akademisi (DEGA), TÜBİTAK desteği ile yürütülen bir eğitim programıdır. Bu programa Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora...

Read More
News
BİOİZMİR İşbirliği Protokolü

BİOİZMİR İşbirliği Protokolü Dokuz Eylül Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi arasında” İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştiricisi ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir)” projesi kapsamında sağlık teknolojileri alanında kur...

Read More
News
TGB Performans Endeksi’nde DEPARK genç TGB’ler arasında birinci

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi” sıralaması ilk kez 2011 yılında gerçekleştirilmiş olup 2014 yılı verilerinin kıyaslandığı son endeks 07.10.2015 tarihinde d&uum...

Read More
News
Ufuk 2020 ERC Bilgi Günü

TÜBİTAK, ERC ve ev sahibi kuruluşların işbirliğinde Ankara, İzmir ve İstanbul şehirlerinde ERC 2016 çağrılarına yönelik Bilgi Günleri düzenleyecektir. Bilgi günlerine ERC Yürütme Ajansı’ndan Dr. David K...

Read More
News
Collaboration Between Germany and Turkey

Turkish - German Workshop 15 Eylül 2015  -   IBG (İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi) 16 Eylül 2015  - DEPARK Germany and Turkey have been working together under the motto "Science Bridging Nations" t...

Read More
News
DEÜ 2. Girişimcilik Yaz Kampı Girişimciler ile Yatırımcılar Buluşması

Değerli Girişimciler; Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Girişimcilik Yaz Kampının bu yıl 49 üniversite, 17 Teknopark ve girişimcilik ekosisteminin değerli temsilcilerinin katılımıyla ikincisini gerçekleştiriyoruz. Kam...

Read More
News
Türkiye"nin İlk ve Tek Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi "IBG İzmir" Büyük Açılışa Gün Sayıyor

Türkiye'nin İlk ve Tek Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi "IBG-İzmir" Büyük Açılışa Gün Sayıyor! Haberin detayı için : http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/deniz-sipahi_201/izmir-bu-cografyanin-bil...

Read More
News
FİKRİ VARLIKLAR BİLGİLENDİRME GÜNÜ

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) tarafından 05 Ekim 2015 tarihinde, “Fikri Varlıklar Bilgilendirme Günü” düzenlenecektir. Bilgilendirme günü 09.30’da Tınaztepe Yerleşkesi Mü...

Read More
News
Basında DEGAHUB Açılışı

İzmir’de girişimciliğinin yeni gücü DEGAHUB Açıldı. İzmir'de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve teknoloji odaklı gelişimin desteklenebilmesi için faaliyetlerini sürdüren DE...

Read More
News
Future Readiness Workshop ile Geleceğe Hazır mısınız

Amerika’nın en büyük ve saygın Bilim Parklarından biri olan Research Triangle Park’ta kurulan Ecoland Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (ELİ) (http://www.ecolandinstitute.org ) geleceğin bilgi toplumları için g...

Read More
News
DEPARK‬ Zeytin Binası inovasyon ve yaşamın birleştiği, yaratıcılığı destekleyen yeni bir merkez daha kazandı.

Haber Express - 16.07.2015 ...

Read More
News
İBG İzmir Yaşam Bilimleri ve Sağlık Proje Yarışması

Yaşam Bilimleri ve Sağlık Yarışmanın amacı: İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi (iBG-İzmir) tıp alanında uluslararası güçlü çıktıları olacak ve bu alanda ülkemizin adını tüm dünyaya duyuracak tem...

Read More
News
Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması 2015 Dönemi Kayıtları Uzatıldı 31 Mayıs 2015

Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması 2015 Dönemi Kayıtları Uzatıldı 31 Mayıs 2015 ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından organize edilen, Türkiye’nin en büyük ve lider girişimcilik yarışması Yeni Fikirler Yeni İşler...

Read More
News
Fikirlerin somut girişimlere dönüşümü için IDEALAB EXPRESS açılıyor.

IdeaLab Express Açılıyor! Fikirlerin profesyonel mentorlar ile buluştuğu bir ön kuluçka merkezi olan IdeaLab Express 15.05.2015 Cuma günü açılıyor. Fikirlerin somut girişimlere dönüşümü i&...

Read More
News
Uygulamalı Girişimcilik Programı Sertifika Töreni

DEGA(Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi) - KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) işbirliği ile düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Programı Sertifika Tö...

Read More
News
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE DEPARK’TAN ‘İNOVATİF’ KİMLİK: BİOİZMİR İÇİN İMZALAR ATILDI

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE DEPARK’TAN ‘İNOVATİF’ KİMLİK: BİOİZMİR İÇİN İMZALAR ATILDI Sağlık teknolojileri alanında inovatif değer yaratacak Bioİzmir projesi imzalandı. ‘Biyoteknolojik inovasyon’ vurgusu yapılan ...

Read More
News
SAĞLIK ALANINDA İZMİR’İN VİZYON PROJESİ: ‘’BİOİZMİR’’

SAĞLIK ALANINDA İZMİR’İN VİZYON PROJESİ: ‘’BİOİZMİR’’ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Bioİzmir Proje Koordinatörü olan Doç. Dr. Ad...

Read More
News
Doç. Dr. Adile ÖNİZ ile İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Bioİzmir Projesine Dair

...

Read More
News
DEPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN ile Röportaj

...

Read More
News
İlk İşim Girişim Proje Yarışması

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Çalık Holding’in Girişimciler için gerçekleştirmekte olduğu “İlk İşim Girişim” Yarışma Progr...

Read More
News
“PİLOTT Programı Bilgilendirme Toplantısı”

Değerli Öğrencilerimiz ve Girişimci Adayları, Türk Telekom’un Girişimciler için gerçekleştirmekte olduğu “PİLOTT” Hızlandırma Programının tanıtımı DETTO ev sahipliğinde yapılacaktır.Sizlere katkı sağlayacağına inandığımız etkinliğe katılımınızı bekle...

Read More
News
DEGA 3.DÖNEM ÜYE LİSTESİ

Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi 3.Dönem’ine yoğun bir ilgi ile başlıyoruz. Ön başvuru döneminde yaklaşık 1000 başvuru aldığımız 600 öğrencimizin bilgilendirme toplantısına katıldığı etkinliklerimiz sayesinde üniversitemizde yaygınlaştırmaya çalışt...

Read More
News
University_Industry Interaction Conference _Berlin_ GERMANY

University-Industry Interaction Conference at the heart of Europe’s innovation engineThe most important event on university-industry interaction, entrepreneurial universities and collaborative innovation.From June 24th to June 26th 2015, the Universi...

Read More
News
Türkiye İnovasyon Haftası 19_20 Mart 2015 Tarihlerinde İzmir’de

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında 19-20 MART 2015 Tarihinde SWISSOTEL BÜYÜK EFES’TE düzenlenecektir. Etkinliğe Katılım Ücretsiz olup online kayıt zorunludur.Etkinlik programına ve Online Kayıt ...

Read More
News
“Bioİzmir Projesi imzalandı”

İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) Güdümlü Proje desteği kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (DEPARK) ortaklığı ile yürütülen Bioİzmir Projesi'nin imza töreni DEÜ Sağlık Yerleşkesi'nde yapıldı. Tör...

Read More
Event
Bambu Hızlandırıcı ve Ön Kuluçka Merkezi Açılışı ve Kokteyli

Program: 18.00-18.30 Prof. Dr. Adnan KASMAN - Açılış Konuşması 18.30-19.00 Açılış Kokteyli 19.00-21.30 Altı Adım Semineri / Evrim SELVİ - ActionCOACH Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, DEPARK Alfa Binası Zemin Kat - BAMBU...

Read More
Announcements
Game Jam Eğitim Oyunu Geliştirme Maratonu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde

Game Jam - Eğitim Oyunu Geliştirme Maratonu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Matematik ve Fen Bilimleri Alanında Eğitim Oyunu Yapmak İster Misin? Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde yürütülen KOD Ödülleri kapsamında düzenlenen Game Jam,  ...

Read More
© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.