Dünyada Teknoparklar

Dünyada Teknoparklar

1951 - İlk teknopark: Stanford Üniversitesi (Silikon Vadisi)

Silikon Vadisi– ABD Stanford Üniversitesi’nin desteğiyle 1951’de Kaliforniya’da kurulmuştur. ünyadaki en başarılı örnektir. HP, Intel, Cisco, Oracle, Apple, Google, Adobe, Ebay, SUN, Yahoo gibi şirketler burada kurulmuştur. Sonraki 20 yıl içinde, ABD, Avrupa ve Japonya tarafından takip edildi. Diğer önemli teknopark girişimleri:

1959- Research Triange Park- ABD

1959’da kurulmuştur. Kamu/ özel sektör ortaklığında kurulmuştur. Alanı: 2.830 hektar, Kapalı Alanı: ~ 2 milyon m2 170’den fazla Ar-Ge şirketi mevcuttur. Yaklaşık 42.000 çalışan, %50’si çok uluslu şirketlerde çalışmaktadır. (IBM : 13300, Glaxo Smith Kline: 5000, Nortel:3000, CISCO 2500) Quintiles, SAS gibi önemli şirketler burada kurulmuştur.

1960- Sophia Antipolis – Fransa

1970- Herriot-Watt ve Cambridge -İngiltere

1980’ler Teknoparkların dünyada en hızlı geliştiği dönem olarak ifade edilmektedir.

Teknoloji geliştirme bölgelerine farklı ülkelerde, aşağıdaki gibi farklı isimler verilmektedir:

Teknoloji Parkı (Technology Park/Teknopark), Teknokent (Teknopolis/Teknopol), Bilim Parkı (Science Park), Araştırma Parkı (Research Park), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Technology Development Zone), Teknoloji Geliştirme Merkezi (Technology Development Center), Teknoloji Koridoru (Technology Corridor), Yenilik Merkezi (Innovation Center)

Ülkemizde, konuyla ilgili olarak 4691 sayılı Kanun’da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ismi kullanılmış olmakla birlikte, konunun tarafları arasında teknoloji ve parkın kısaltılmış şekli olan ‘teknopark’ kavramının kullanımı daha yaygındır.