Biz Kimiz?

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi - DEPARK

İnovasyon ve girişimcilik alanlarında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öncelikli alanları olan çevre ve enerji, sağlık, işletme, bilişim, ulaşım alanlarının yanı sıra bu alanların kesişiminde yükselen ileri malzeme teknolojileri, teknik tekstiller, IoT ve diğer alanlarda girişimci adaylarına yönelik bir ekosistem oluşturmaktadır.

2017 yılı içerisinde ilk odak sektörünü otomotiv olarak belirleyen DEPARK, tasarımdan, yakıt teknolojilerine, yenilenebilir enerji, robotik ve sensör teknolojilerinden nano-teknolojiye tüm girişimci adaylarını kurulmakta olan ön kuluçka ve kuluçka merkezinde yer almaya hazırlanmaktadır.

DEPARK bir altyapı hizmet sağlayıcısı olarak ev sahipliği yaptığı şirketlere, ofis ve kanunlar ile sağlanan muafiyet ve avantajları sunarken, şirketler ve diğer ekosistem paydaşlarının Ar-Ge ve inovasyon tabanlı çalışmalarının geliştirilmesine dayalı hizmet ihtiyaçlarına da DETTO Koordinatörlüğü bünyesinde görev yapan uzman grubunun desteği ile katkıda bulunmaktadır.

DEPARK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sırasıyla 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeks çalışmalarında Erken Dönem (1-5 Yıl) Teknoparklar arasında 2014 yılında BİRİNCİ, 2015 yılında İKİNCİ, Türkiye Genel sıralamasında 2014 Yılında yedinci, 2015 Yılında sekizinci sırada yer almıştır.Company