Sağlık alanı, İzmir için öncü sektörlerden biri olarak nitelendirilmektedir. 2014-2023 İzmir Bölge Planı için yapılan ön çalışma raporlarında, İzmir’in sağlık hizmetleri açısından Türkiye ortalamasının üzerinde bir görünüme sahip olduğu vurgulanmaktadır. İzmir’de devam etmekte olan ve planlanan oldukça büyük ve önemli sağlık yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte sağlık sektöründe daha da önemli iyileşmeler sağlanacağı ifade edilmektedir (İZKA & Türkiye Kalkınma Bankası, 2012).

Sağlık Serbest Bölgesi

Devlet ve Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir’e sağlık odaklı bir endüstriyel serbest bölge kurulması planlanmaktadır. Bu serbest bölge ilaç şirketlerini, tıbbi cihaz üreticilerini, hastaneleri ve rekreasyon tesislerini kendine çekerken, sağlık hizmetlerinin temini ve araştırmaları için ideal bir bölge yaratılmış olacaktır. Bu bölge sayesinde İzmir çok daha fazla tercih edilen bir sağlık turizmi durağı haline gelecek ve bölgede geniş ölçekte bir merkez oluşacaktır.