İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 2014 Yılı Çalışma Programı uyarınca Güdümlü Proje Desteği kapsamında, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (DEPARK) ortaklığı ile yürütülmektedir. Doç.Dr. Adile ÖNİZ koordinatörlüğünde yürütülen İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) projesi için İzmir Kalkınma Ajansı ile sözleşme 03 Mart 2015 tarihinde imzalanarak proje hayata geçirilmiştir. Projenin bütçesi 9 milyon 240 bin TL olup, proje süresi 24 aydır.

Proje kapsamında;

 • İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) koordinasyon binası inşaası yapılacak, Kalite Kontrol ve Sertifikasyon Laboratuvarları oluşturulacak
  • Biyouyumluluk “in-vitro” Analizleri Laboratuvarı,
  • Preklinik “in – vivo” Testler Laboratuvarı,
  • Biyoteknolojik İlaç Kalite Kontrol Laboratuvarı,
  • Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Laboratuvarı,
  • Biyosimülasyon Laboratuvarı
 • Pilot Üretim Kolaylaştırıcı Biriminin Kurulması
 • İşbirliği Ağlarının geliştirilecek ve genişletilecektir.
 • İzmir, Bioİzmir Projesi ile Türkiye’nin sağlık inovasyon vadisi giriş noktasına yerleşecektir.

İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Projesi (Bioİzmir) ile Elde Edilmesi Beklenen Sonuçlardan Bazıları;

 • Akademide bulunan araştırma merkezlerinin ve araştırma kapasitesinin özel sektör Ar-Ge ve üretim mekanizmaları ile eklemlenmesi,
 • Sağlık teknolojileri konusunda yeni ürün, kritik Ar-Ge elemanı istihdamı ve iş kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Uluslararası sağlık teknolojileri şirketlerinin Ar-Ge ve üretim merkezlerinin İzmir’e getirilmesinin sağlanması,
 • Sektörün pilot üretim konusunda dışa bağımlılığının azaltılması,
 • Sağlık alanında akademi ve/veya özel sektör FSMH sayısının artması,
 • Bölgesel ve ulusal firmaların uluslararası görünürlüğünün artması ve işbirliği destek mekanizmalarının sağlanması,
 • Sağlık teknolojileri ile ilgili önemli ağ toplantılarına Bioİzmir markası ile katılım sağlanması ve ağlara dahil olunması,
 • Ürün geliştirme, denetleme ve klinik çalışmalar konusunda etkin temas birimlerinin İzmir’e kazandırılması,
 • Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu kalite kontrol ve kalibrasyon testlerini yapabilen akredite laboratuvar alt yapısının kurulması,
 • Sağlık sektörünün dışa bağımlılığının azaltılması,
 • Sağlık teknolojileri değerlendirme raporları konusunda farkındalığın artması.