İzmir’in uluslararası bir sağlık inovasyon merkezi olma arzusu, günümüzde hayati öneme sahip olan sağlık alanında evrensel ve sürdürülebilir bir etki yaratma potansiyelini harekete geçirmektedir. Sağlık turizminden tıp fakültelerine, araştırma merkezlerinden teknoloji geliştirme bölgelerine kadar İzmir’in sahip olduğu potansiyelin farkındalığıyla İzmir’i güçlü bir oyuncu olarak ve global bir sağlık inovasyon merkezine dönüştürmek için hızla çalışmaktayız.

Bioİzmir projesi ile “sağlık teknolojileri hızlandırıcısı” olarak İzmir Kalkınma ajansı desteği ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) ortaklığında bu amaca hizmet etmek üzere yola çıkmış bulunmaktayız.

İzmir, uluslararası bir merkez

Türkiye’nin en önemli dış ticaret kentlerinden biri olan İzmir, hem Avrupa Birliği ülkelerine, hem de Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yakın olan coğrafi konumunun yanı sıra Türkiye’nin en önemli ihracat limanına sahiptir.
Hava taşımacılığı açısından ise, şehir merkezinin sadece 18km uzağında konumlanmış, demiryolu ve otoyol bağlantılarında yer alan Adnan Menderes Havalimanı’na sahiptir. Türkiye ve dünyanın her yerinden hava, kara ve deniz yollarıyla kolay ulaşılabilir bir kent olan İzmir, her türlü kongre ve fuara ev sahipliği yapabilecek niteliktedir.

İzmir, yüksek yaşam standartlarına sahip

Sadece çalışmak için değil, yaşamak için de etkileyici bir şehir.

İzmir, genç bir nüfusa sahip

4 milyonluk nüfusun %43’ü 30 yaşın altında.

İzmir, başarılı bir ekonomiye sahip

  • Türkiye’deki en gelişmiş 3. şehir
  • Türkiye’ nin en büyük ikinci ticaret merkezi
  • Türkiye’nin en fazla yabancı sermaye çeken ve dış ticaret yapan kentlerinin başında The Brookings Institute tarafından yayınlanan Global Metro Monitor 2014 Raporu’na göre dünyada en hızlı yükseliş gösteren küresel metropol ekonomileri arasında 2. sırada.
  • Uluslararası şirketlerin tercihi: Philip Morris, Hugo Boss, Akzo Nobel, Coca Cola, IBM, General Motors, Pratt&Whitney, Ericsson
  • 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, 4 teknoloji geliştirme bölgesine sahip.

İzmir, sağlık turizminde yükselen bir değer

Sağlık turizmi ve termal turizm, İzmir’e değerli yatırım fırsatları sunmaktadır.

Endüstriyel işbirliği olanakları

İzmir, yüksek standartlara sahip yerel şirketleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan offset kılavuzundaki ortak yatırım veya “know-how” transfer seçeneklerini gerçekleştirme konusunda Türkiye’deki öncü kentlerden biri konumundadır.

Yatırım ve İzmir

Yüksek vasıflı işgücü, mükemmel sosyal imkanları, düşük işgücü maliyeti, stratejik konumu, gelişmiş altyapısı ile İzmir ideal bir yatırım yeri. Medikal yatırım alanları, özel teşvikler, araştırma işbirliği fırsatları, sağlık ve termal turizmi, büyüyen pazar, hastane altyapısı ve yerel üretim için destekleyici düzenlemeler ve e-sağlık fırsatları ile İzmir, sağlık sektörü için oldukça geniş yatırım imkanları sunuyor.

Tek durak

Yatırım planlarının gerçeğe dönüştüğü yer

“Neden 68 ülkeye tıbbi cihaz üreten bir üretici olarak İzmir’deyim?”

Aslında bu sorunun birçok yanıtı var. İzmir, uygar bir Avrupa kenti. Yüksek eğitim seviyesine sahip, homojen yapısıyla İzmir, gerçekten nitelikli bir işgücüne sahip. Sadece Asya Kıtası’nın en batı ucunda yer almıyor, aynı zamanda kıyı şeridi ile Asya Kıtası’nın Avrupa’ya en yakın kenti. İzmir, Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan da Asya’ya geçişte bir kapı niteliğindedir. İzmir halkı, hem Avrupalı, hem de Asyalılar ile oldukça iyi geçinir. Şehir merkezinden yazlık tatil bölgelerine ulaşmanız aracınızla sadece 45 dakika sürüyor. Şehirden uzaklaşmaya gerek duymadan, yıllarca başka yerlerde tatil yapma imkanına sahipsiniz. İzmir yüksek toleransa sahip, dinamik bir şehir. “Bu şehirde yaşamak gerçekten büyük bir ayrıcalık.”

Atilla Sevinçli
Meditera Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Atilla Sevinçli
Prof. Dr. Mehmet Toner

Tarihsel açıdan bakarsak İzmir, Doğu ve Batı arasında bir köprü, sayısız kültürün, insanın, dilin ve fikrin tüm dünyaya yayılırken yollarının kesiştiği bir yer olmuştur. Şu anda İzmir dikkatini sağlık hizmetlerine çevirdi, umuyoruz ki insanları “Herkes için Sağlık” vizyonumuzu keşfedecek bu serüvene davet ederek, tarih boyunca kesişen yollardan faydalanırız ve birbirimizden öğrenerek ortak bilimsel bilgimizi daha da ileri götürerek hastalıklara karşı beraberce savaşıp insan sağlığını geliştiririz.

Prof. Dr. Mehmet Toner
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Sağlık Bilimleri ve Teknoloji
Harvard Tıp Fakültesi Helen Andrus Benedict Cerrahi ve Biyomühendislik Profesörü

Ege kültürünün bir sembolü olan İzmir’de insanlar, farklı kültürlerin etkileşiminin kaçınılmaz bir sonucu olarak sağlıklı yaşam tarzının keyfini çıkarıyor. Hititler’den İyonyalılar’a, Pergamonlulardan Romalılara kadar sayısız uygarlığın geçtiği bu topraklar, Türkiye’nin en kozmopolitan ve dinamik şehirlerinden biri. Benim için İzmir, Türkiye’deki sağlıklı yaşamın merkezidir. Bu şehir, 8500 yıllık tarihi boyunca batılı tıbbın beşiği ve sağlıkta ilerlemenin öncüsü olmuştur.

Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil
Genetik ve Metabolizma J.S. Simmons Profesörü
Bölüm Başkanı, Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Departmanı

Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil