Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de toplumun birinci özelliği sağlıktır.Ülekmizde sağlık harcamalarının büyük bir çoğunluğu kamu harcamalarından yapılmakta ve ihtiyaç duyulan sağlık gerekçelerinin büyük bölümü ithalat yolu ile karşılanmaktadır.Bununla ilintili darboğazlar ve bazı çözüm önerileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

 

 

Belirtilen darboğazları daha kolay aşmak ve çözüm kümelerine rahatça ulaşabilmek amacıyla T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) A.Ş. işbirliği ile İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) Projesi hazırlanmıştır. İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Projesi (Bioİzmir), laboratuvardan yatak kenarına (from the laboratory bench to the patient’s bedside) diye adlandırılan zincirde yer alan önemli unsurları İzmir’de bir araya getirerek, “tek durak” kavramı ile yaşama geçirilecek, sağlık alanında fikirden ürüne ve pazara kadar ilerleyen tüm aşamalarda hem sanayiciye, hem de akademisyene “kolaylaştırıcı”, “hızlandırıcı”, “geliştirici”, “eş uyumluluk sağlayıcı”, “bir araya getirici” etki yapacaktır.