"İZMİR SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİCİ VE HIZLANDIRICISI"

İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir), laboratuvardan hasta yatağına diye adlandırılan zincirde önemli unsurları bir araya getirerek “tek durak” kavramı ile yaşama geçirilecek, bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda İzmir’in sağlık girişimleri ve inovasyonu kavşağı haline gelmesine hizmet verecek İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir güdümlü projedir. Proje kapsamında yapılacaklar, Ar-Ge ve inovasyon konusunda hızla dönen çarkın sanayi ile eklemlenmesi için kurulacak sistemin ilk adımlarını atacaktır. Proje, İzmir’in ve Türkiye’nin sağlık teknolojileri konusunda kalkınmasına destek olacaktır.

Bioİzmir binamız; hastaneye tam entegre bir teknoparkın, araştırma merkezlerinin, laboratuvarların, akademik eğitim alanlarının tam ortasında yer almaktadır. Dolayısı ile ilaç üretmek isteyen bir şirket pilot üretiminden faz çalışmalarına kadar bütün alanlarda başka bir yere gitme ihtiyacı hissetmeden çalışmalarını yürütebilecektir. Gerçekliğe dönüşen sağlık teknoloji transfer merkezi olarak akademik destek ihtiyacı ve yetişmiş araştırmacı ihtiyacı da aynı kampüs içerisinde karşılanmaktadır.

Akredite edilmiş laboratuvarlar ile akredite edilmiş testlerin Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmesi ve bu sayede İzmir’in sektörde etkili bir merkez konumuna gelmesine destek verilirken bir yandan da akreditasyon, sertifikasyon, ilaç pilot üretimi gibi geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerle ulusal firmaların uluslararası görünürlüklerinin artmasına destek verilmektedir. Bioİzmir, Türkiye ve komşu ülkeler için İzmir’i sağlık sektöründe global bir hizmet ve “softlanding” noktası haline getirecektir. Bioİzmir projesi ile ABD’den Japonya’ya kadar The Massachusetts Biotechnology Council (MassBio), The Illinois Medical District Commission, BioCon Valley gibi biyoteknoloji alanında etkin pek çok kurum ile uluslararası işbirliği ağları oluşturulmuştur ve bu girişimler devam etmektedir.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda çok geniş bir alanı kapsayan Bioİzmir projesi, Sağlık Ar-Ge ve inovasyon kapasitemizin artmasına katkı sağlamakta ve sağlık alanında yurtdışı kaynaklara bağımlılığımızın azalmasına hizmet etmektedir. Ayrıca, proje kapsamında kurulacak olan Pilot Üretim Birimi ile özellikle yerli özel sektör ihtiyacına yanıt vermek üzere biyobenzer veya orijinal biyoteknolojik ilaçlara yönelik pilot ürün üretilmesine destek sağlanacaktır.