İlaç endüstrisi, silah sanayiinden sonra dünyanın en büyük ikinci endüstrisidir. 2012 yılında endüstrinin büyüklüğü 965 milyar dolardır. Information Medical Statistics-Health-Türkiye (IMS-Health) verilerine göre 2013 yılında Türkiye ilaç pazarı 16,3 milyar TL’ye (8,5 milyar $) ulaşmıştır.

2012 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu elektronik sitemine kayıtlı 291 ilaç firması mevcuttur. Türkiye ilaç endüstrisine firma üretim kapasitesi açısından bakıldığında, uluslararası standartlarda üretim yapan 77 tesis, yaklaşık 300 kuruluş ve 30 bin çalışan bulunmakta olup bu tesislerde 6 bine yakın ürün sunulmaktadır. Bu üretim tesislerinden 17 adedi çokuluslu firmalara aittir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2008-2013 yılları arasında toplam 3254 imal, 1073 ithal ilaca ruhsat verilmiştir. Bununla birlikte, ülkemizdeki üretim, jenerik (eşdeğer) ilaç ağırlıklıdır.

10. Kalkınma Planı (2014-2018)’ de yurt içi ilaç ve tıbbi cihaz üretimine dair birçok hedefe işaret edilmiştir. “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı” 10. Kalkınma Planında tasarlanan 25 programdan biridir. Bu programda, uzun vadede Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşmasının önem arz ettiği belirtilmiştir. Orta vadede yerli üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadede yeni molekül geliştirebilen, daha yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya kavuşarak küresel değer zincirlerinde etkinliğin artırılması öngörülmüştür. Program hedefleri; yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının % 20’sinin yerli üretimle karşılanması ve yurtiçi ilaç ihtiyacının değer bazında % 60’ının yerli üretimle karşılanması olarak belirlenmiştir.

(Kaynak: Kamu Müdahalelerinin 2008-2013 Dönemindeki Değer Bazında İlk 100 İlaç Üzerine Etkilerinin Analizi, Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporu-I , T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)

İzmir'in sağlık girişimleri ve inovasyonu kavşağı haline gelmesine hizmet verecek olan İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir)’ in “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı” nda tanımlanan hedeflere ulaşmada kritik bir rol üstleneceğine inanıyoruz.