• Ar-Ge Destekleri

  Sağlık Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılması amacıyla yatırımcıları destekleyecek çözümler üretilerek sektörde ürün çeşitliliğin artmasına ve sanayicinin bu konuda sürecinin kolaylaştırılmasına ön ayak olmak üzere ulusal ve uluslararası sağlık konulu proje çağrılarına üniversite–sanayi işbirliği ile daha fazla sayıda proje gönderilmesi sağlanmaktadır.

 • Uluslararası "Soft Landing" Destekleri

  Yabancı yatırımcı ve girişimcilerin İzmir'e ve ulusal süreçlere uyum sağlamalarına destek olmak üzere ulusal yasal mevzuat ve yönetmelikler ile ilgili bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, vb. hizmetler sunulmaktadır.

 • Pilot Üretim Kolaylaştırıcı Birimi Hizmetleri

  Özellikle, yerli özel sektör ihtiyacına yanıt vermek üzere biyobenzer veya orjinal biyoteknolojik ilaçlara (memeli hayvan hücresinde üretilenler) yönelik Ar-Ge çalışmaları, Master Hücre Bankası oluşturulması ve cGMP (Current Good Manifacturing Practices) koşullarında Faz I klinik araştırmaları için yeterli miktar ve kalitede pilot ürün üretilmesini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Pilot üretim birimi ile biyolojik ilaçlar konusunda yürütülen pilot üretim öncesi Ar-Ge faaliyetleri ile endüstriyel üretim faaliyetleri arasında kritik bir köprü görevini üstlenecektir.

 • Proje Geliştirme Destek Hizmetleri

  Sağlık teknolojileri alanında bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir teknolojik ürün ve hizmete dönüştürülmesi için DETTO işbirliğinde “Sağlık TTO” faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık teknolojileri alanındaki hibe çağrıları takip edilerek yaygınlaştırılmakta ve proje başvurusunda bulunmak isteyen akademisyen ve sanayicilere yönelik destek hizmetleri verilmektedir. TÜBİTAK, BSTB gibi hibe veren kuruluşların bilgi çoğaltıcısı olarak Ar-Ge kapasitesini arttırmak üzere çalışmalar yürütülmektedir.

 • Fikri Varlıklar Yönetimine İlişkin Destekler

  Sağlık teknolojileri alanında akademiden köken alan bilginin sanayi tarafından işlenirken tüm sistem en baştan itibaren izlem altına alınarak uluslararası lisanslama ve ticarileşme de dahil olmak üzere bilginin artı değere dönüştürülmesi yönünde tüm sürece destek verilmektedir.

 • Girişimcilik, Şirketleşme ve Ticarileşme Destekleri

  Sağlık teknolojileri alanında girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Melek yatırımcı vb. sermaye destek araçlarının temsil masalarının kurulması ve bunlara ilişkin girişimci ile melek yatırımcıyı bir araya getirecek toplantılar düzenlenmekte, ticarileşme süreçlerine ilişkin destekler sunulmaktadır.

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri

  Sağlık teknolojileri alanında üniversite-sanayi işbirliği alanında üniversitede farkındalık oluşturmak ve sanayi ile işbirliği içinde çalışan araştırmacılara destek vermek ve üniversitenin zengin bilgi ve donanım altyapısını sanayi ile işbirliği faaliyetlerine sunmak üzere çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 • Laboratuvar Hizmetleri

  Biyomalzeme ,Biyoteknolojik İlaç,Tıbbi Malzeme ve Tıbbi Cihaz için gerekli olan akredite ve non-akredite testlerin yapılabildiği Biyouyumluluk In-Vitro Test Laboratuvarı, Preklinik In-Vivo Test Laboratuvarı, Tıbbi Cihaz Test ve Kalibrasyon Laboratuvarı, Biyoteknolojik İlaç Kalite Kontrol Laboratuvarı, Biyosimülasyon Laboratuvarları kurulacaktır. Sağlıkta tek durak kavramının gereği olarak sektörün ve akademinin ihtiyaç duyduğu test, kalibrasyon ve analizler tam donanımlı bu laboratuvarlarda yapılacak ve sertifikasyon hizmeti sunulacaktır.