İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) projesi ile kurulacak ekosistemin en büyük avantajı one stop shop şeklinde olmasıdır. Biyoteknolojik alanda verdiğimiz hizmetlerden faydalanacak bir şirket ya da kuruluş birbirine entegre edilmiş büyük bir sistemin içine girmiş olacaktır. Üniversitenin altyapısı bu avantajı arttırmaktadır.

Bioİzmir projesi hastaneye tam entegre bir teknoparkın, araştırma merkezlerinin, laboratuvarların, akademik eğitim alanlarının tam ortasında yer alacaktır. Dolayısı ile ilaç üretmek isteyen bir şirket, pilot üretiminden, faz çalışmalarına kadar bütün alanlarda başka bir yere gitme ihtiyacı hissetmeden çalışmasını yürütebilecektir. Akademik destek ihtiyacı ve yetişmiş personel / araştırmacı ihtiyacı da aynı kampüs içerisinde karşılanmış olacaktır.

  • Entegre bir ekosistem kurulması ve bu ekosistemin daha önce Türkiye’de uygulanmamış bir ekosistem olması,
  • Dikey ve yatay organizasyonel unsurların örgülenmesi,
  • Triple helix modelini içerisinde barındırması,
  • Çerçeve belirleyici yatırımcı ve kullanıcıları ilişkilendirebilmesi,
  • Uluslararasılaşma becerisi,
  • Konsept geliştirme becerisi
Bioİzmir projesine katma değer katacak unsurların başında gelmektedir. Böylesine entegre bir sistemin hareketlendiricisi olacak Bioİzmir’in başka bir benzeri bulunmamaktadır. Bioİzmir büyük bir ekosistemin ortasında yer almaktadır.