Amaç ve Hedeflerimiz:

İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir), bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda İzmir'in Sağlık girişimleri ve inovasyonu kavşağı haline gelmesinde hizmet verecektir. Bu genel hedef doğrultusunda amaçlarımız;

  • Başta İzmir olmak üzere ve öncelikli olarak özel sektörün (ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme, tanı kiti vb.) Sağlık Ar-Ge ve inovasyon kapatisesinin arttırılması,
  • Özel sektörün üretimi pazara aktarabileceği Pilot Üretim Kolaylaştırıcı Birimi kurulması,
  • Sağlık alanında yurtdışı kaynaklara bağımlılığın azalması,
  • Sağlık Ar-Ge ve inovasyonu konusunda ulusal ve uluslararası sağlık konulu proje çağrılarına üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak daha fazla sayıda proje gönderilmesi,
  • Akredite edilmiş laboratuvarlar ile akredite edilmiş testlerin Türkiye'de uygulanabilir hale getirilmesi ve bu sayede İzmir'in sektörde etkili bir merkez konumuna gelmesi,
  • Kalite Kontrol Yönetimi ve Sertifikasyon sisteminin geliştirilmesi ile tıbbi cihaz, ilaç vb. üretim alanlarında zaman ve maddi kaybın önlenmesi,
  • Sağlık Girişimciliği Ekosistemi'nin oluşturulmasını sağlamak,
  • Sağlık teknolojileri geliştirme, kuluçkalama ve hızlandırmada ulusal temas noktası oluşturulması,
  • Uluslararası Sağlık Teknolojileri işbirliği ağlarının oluşturulması,
  • Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporları konusunda bilgilendirme noktası oluşturulmasıdır.