HERE-Social Economy of Proximity

Pin it Share Tweet   21 Mart 2022 

          

    

"HERE-Social Economy of Proximity" Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships Project carried out by the international consortium including Dokuz Eylül University and Dokuz Eylül Technology Transfer Office and DEPARK continues its activities. The relevant project consortium consists of the following institutions:

Name of Institution

Country

Shelter "Safe House"

Latvia

EMPRESAS CON VALORES

Spain

ANZIANI E NON SOLO SOCIETA

COOPERATIVA SOCIALE

Italy

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Turkey

BEST INSTITUT FUR

BERUFSBEZOGENE

WEITERBILDUNG UND

PERSONALTRAINING GMBH

Austria

UNESSA

Belgium

 

 

The project, whose aim is to reveal the entrepreneurial potential in disadvantaged settlements, aims to identify entrepreneurship opportunities (needs) in settlements with limited access to opportunities with the "Social Circular Economy" method.

In accordance with the need analysis report; A strategy is developed to meet the needs of disadvantaged groups from degraded neighbourhoods. An entrepreneurship training will be given with the method called "massive online open course" for those neighbourhoods of the target audience, and each project partner will hold a workshop with selected groups of 30 people at the first stage, and one-on-one entrepreneurship and mentoring support will be given to 10 selected people.

In the project, which has a partnership structure formed by institutions from 6 countries, cooperation with local and national institutions with the theme of entrepreneurship and local activities are envisaged in order to disseminate the entrepreneurship culture.

In this context, the transnational project meeting on the organization of the “Business Manual”, the second output of the project, was held in Vienna between 10-11 February 2022 with the participation of representatives of partner organizations.

           -------------------------------------------------------

           

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi ve DEPARK’ın dahil olduğu uluslarası konsorsiyum tarafından yürütülen "HERE-Social Economy of Proximity" Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi Faaliyetlerine devam ediyor. İlgili proje konsorsiyumu aşağıdaki kurumlardan oluşmaktadır:

Kurumun Adı

Ülke

Shelter "Safe House"

Letonya

EMPRESAS CON VALORES

İspanya

ANZIANI E NON SOLO SOCIETA

COOPERATIVA SOCIALE

İtalya

DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI

Türkiye

BEST INSTITUT FUR

BERUFSBEZOGENE

WEITERBILDUNG UND

PERSONALTRAINING GMBH

Avusturya

UNESSA

Belçika

 

 

Amacı dezavantajlı yerleşim yerlerindeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak olan proje "Sosyal döngüsel ekonomi" yöntemiyle fırsatlara erişim imkanı kısıtlı yerleşim yerlerinde girişimcilik fırsatlarının (ihtiyaçların) tespit edilmesini amaçlamaktadır.

Ortaya çıkan ihtiyaç raporuna uygun biçimde; ihtiyaçlara yönelik bir strateji oluşturulacaktır. Hedef kitleye uygun yerleşim yerlerine yönelik “Kitlesel çevrimiçi açık ders” adı verilen yöntemle girişimcilik kursu verilecek ve her bir proje ortağı ilk etapta 30 kişilik seçilmiş gruplarla bir çalıştay yapacak ve seçilen 10 kişiye birebir girişimcilik ve mentörlük desteği verilecektir.

6 ülkeden kurumların oluşturduğu ortaklık yapısına sahip projede, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için girişimcilik temalı yerel ve ulusal kurumlarla işbirliği ve yerel faaliyetler öngörülmektedir.

Bu kapsamda projenin ikinci çıktısı olan “Business Manual”ın düzenlenmesine ilişkin ulusötesi proje toplantısı 10-11 Şubat 2022 tarihleri arasında Viyana’da ortak kuruluş temsilcileri katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.