Chist-Era Projesi 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

Pin it Share Tweet   19 Mart 2024CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

CHIST-ERA IV ERA-NET 2023 Yılı Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:

  1. Çağrıya katılan ülkelerin listesine https://www.chistera.eu/call-2023-announcement  adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.
  2. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
  • Çok Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemleri (Multidimensional Geographic Information Systems - MultiGIS)
  • Dijital Dönüşüm Ekosistemleri için Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems - SmartC)

Çağrı metnine bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.

2023 Yılı Çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Başvurular tek aşamalıdır. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekmektedir.

  1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
  2. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
  3. Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 190.000 Avro ile desteklenebilecektir.
  4. CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak başvurunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):  10 Nisan 2024 17:00 (Orta Avrupa Saati).
  5. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ (ozlem.gezicikoc@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için https://www.chistera.eu/call-2023-newsletter adresine kayıt olmaları önerilmektedir.
  6. Ortak arama için https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2023 adresi kullanılabilir. Ayrıca CHIST-ERA IV projesi tarafından çağrı hakkında çevrim içi bilgilendirme günleri etkinlikleri düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayıız.

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.