PRIMA Programı 2024 Yılı Çağrıları Açıldı

Pin it Share Tweet   06 Şubat 2024Akdeniz bölgesinde su yönetimi, gıda sistemleri ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projelerin destekleneceği Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA) Programı’nın 2024 yılı çağrıları başvurulara açıldı.

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek projeler 2 bölüme ayrılmaktadır.

  • Bölüm 1 kapsamında alınan proje önerileri, UFUK 2020 Programı’ndan PRIMA Programı’na tahsis edilmiş fon ile desteklenecektir. PRIMA Programı Bölüm 1 kapsamında başvurular sadece PRIMA’ya yapılmalıdır. Detaylı bilgi ve uluslararası başvurular için https://prima-med.org/what-we-do/sections/section-1/ adresi ziyaret edilmelidir.

Bölüm 1 - 2024 Yılı Çağrı Başlıkları:

 

Konu 1.1.1-2024 (IA): Su, Enerji, Gıda, Ekosistemler (WEFE) Bağlantı Noktası yaklaşımının uygulanmasıyla Akdeniz sulu tarımının sürdürülebilirliği.

 

Konu 1.2.1-2024 (IA): Kurak ve yarı-kurak çevrelerde aşırı kuraklıkla başa çıkmak için su toplama tekniklerini kullanan Akdeniz kurak tarım sistemlerinin dönüştürücü uyumu.

 

Konu 1.3.1-2024 (IA): Gıda kaybını ve israfını azaltmak için Akdeniz Gıda Sistemlerine uygun maliyet etkin ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirme.

 

  • Bölüm 2 kapsamında alınan proje önerileri ise ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA Programı’na taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. Bölüm 2 kapsamında, PRIMA’ya yapılacak ortak başvuruya ek olarak, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da başvuru yapmaları gerekmektedir. Uluslararası başvuru koşulları ve detaylı bilgi için https://prima-med.org/what-we-do/sections/section-2/ adresi ziyaret edilmelidir. Konsorsiyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, ulusal başvurularını https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden TÜBİTAK’a yapacaklardır. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bölüm 2 - 2024 Yılı Çağrı Başlıkları:

 

Konu 2.1.1-2024 (RIA): Kriz şartları altında etkili su muhasebe yaklaşımları: iklim değişikliği ve dış şoklar.

 

Konu 2.2.1-2024 (RIA):Akdeniz Bölgesinde sürdürülebilir toprak kullanımı ve iklim dayanıklılığı için tarımsal orman uygulamalarının canlandırılması.

 

Konu 2.3.1-2024 (RIA): Sürdürülebilir gıda sistemleri dönüşümü için kentsel ve yerel gıda sistemlerini güçlendirme.

 

Çağrı Takvimi

 

BÖLÜM 1

1.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

2 Nisan 2024

2.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

24 Eylül 2024

BÖLÜM 2

1.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

4 Nisan 2024

2.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

26 Eylül 2024

1.Aşama Ulusal Son Başvuru Tarihi (TÜBİTAK)

18 Nisan 2024

1.Aşama E-imza Son Tarih (TÜBİTAK)

25 Nisan 2024

 

İlgili Kişiler:

 

TÜBİTAK iletişim

Ayşe SAYIN ÜKE

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı - İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

E-posta: ayse.sayin@tubitak.gov.tr

 

Dr. Ebru İMAMOĞLU

Araştırma Destek Programları Başkanlığı – Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

E-posta: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

 

PRIMA İletişim

https://prima-med.org/who-we-are/contact-us/

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.