ARDEB 1001 Programı Kapsamında “1001-UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı” Başlıklı Özel Çağrı Açıldı

Pin it Share Tweet   06 Şubat 2024Coğrafi ve jeolojik özellikler ile iklim faktörleri göz önüne alındığında, ülkemizde özellikle deprem başta olmak üzere, sel-taşkın, heyelan, kaya düşmesi, çığ, yangın ve meteorolojik afetler gibi afet tehlikeleri bulunmaktadır.

TÜBİTAK; ülkemizde kentleşme stratejileri, yerleşim kararları, inşaat modelleri, mimari tasarımlar ve planlamalarda bilim ve teknoloji tabanlı yöntem ve çalışmalardan azami şekilde faydalanılması ile depremin risk ve etkilerinin anlaşılması konularına katkı sağlayacak deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasını kapsayan disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma projelerini desteklemek üzere, 2021 yılında Deprem Araştırmaları Çağrısını açmıştır.

Öte yandan AFAD; İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) yayınlamış, “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023)’nda yer alan eylemler çerçevesinde 2012-2023 yılları arasında üniversiteler ve kamu kuruluşlarının hedef kitlesi olarak belirlendiği Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)’nı başlatmıştır.

Depremin yıkıcı etkilerini azaltma yönünde tüm disiplinler arasında temeli atılan bu işbirliğinin bir afet olarak deprem riskini azaltma stratejilerinin bileşenlerinin ortaya konulmasına, yönlendirilmesine ve toplumsal deprem afeti bilincinin oluşması yönünde etki yaratacak sonuçlara ulaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu doğrultuda TÜBİTAK ve AFAD arasında eş finansman modeliyle ortak bir deprem çağrısı düzenlenmesi planlanmış ve iki Kurum arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde, “1001-UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı” başlıklı özel bir çağrı açılmıştır.

Çağrı kapsamında aşağıdaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularından sunulacak proje önerilerine destek verilecektir. 

  1. Jeodinamik Araştırmalar ve Depremin Sosyo-Ekonomik, Toplumsal ve Çevresel Yaygın Etkileri 
  2. Depreme Yönelik Dijital Teknolojiler ve Cihazlar
  3. Depreme Yönelik İnşaat Modelleri ve Atık Yönetimi
  4. Deprem Yönetimine Yönelik Senaryo, Kestirim, Analiz Çalışmaları

Çevrim içi başvurunun tamamlanması için son tarih 1 Nisan 2024 saat 23.59, çevrim içi başvurusu tamamlanmış olan projelerin elektronik imza işlemleri için son tarih ise 4 Nisan 2024 saat 23.59 olarak belirlenmiştir. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.