TÜBİTAK 1701 Ar-Ge Proje Değerlendirme ve İzleme Çağrısı Açılıyor!

Pin it Share Tweet   28 Aralık 2023Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının, araştırma-teknoloji geliştirme, teknoloji yönetimi ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak için TEYDEB tarafından birçok destek programı bulunmaktadır.

Mevcut destek programlarından farklı olarak 2024 yılında Türkiye’de yerleşik KOBİ'ler ve büyük ölçekli sermaye kuruluşlarının yenilikçi ve Ar-Ge niteliği yüksek projelerinin mali destek verilmeden Ar-Ge içeriği, yenilikçi yönü, proje iş ve maliyet planlaması ile proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanca dönüşebilirliğinin değerlendirilmesi ve izlemesinin yapılmasını amaçlayan 1701-Ar-Ge Proje Değerlendirme ve İzleme Çağrısı açılacaktır.

Bu çağrı ile birlikte, TÜBİTAK’tan mali destek almadan projelerini hedefleri doğrultusunda başarıyla tamamlayan firmalar, ülkemizdeki mevcut diğer teşviklere başvurma ve bu teşviklerden yararlanma fırsatı elde edebilecektir. Ayrıca, kuruluşların kendi öz kaynaklarıyla proje yürütebilmesi, proje maliyetlerini doğru şekilde planlayarak finansal performansının arttırılmasına imkan sağlanacaktır. Çağrı kapsamında kuruluşların Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin sürdürülebilir olması, yüksek katma değerli teknolojik ürün geliştirme çalışmalarına yönlendirilmesi, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.

1701-Ar-Ge Proje Değerlendirme ve İzleme Çağrısının ilki Mart-2024’te açılacaktır.

Bu  çağrı kapsamında;

  • Sektörüne bakılmaksızın Türkiye’de yerleşik KOBİ'ler ve büyük ölçekli sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.
  • Ortaklı başvuru yapılabilecektir.
  • Başvuru yapılacak projelerin bütçesi en az 5.000.000 TL olup proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
  • PRODİS üzerinden yapılan başvuruda proje başına Başkanlığımızca belirlenen miktar kadar başvuru ücreti alınacaktır.
  • Çağrı kapsamına başvuru yapacak firmaların, proje bütçesi ve projenin ayrıntılı gider kalemlerini proje öneri formunda sunması beklenmektedir.

 

Not: Çağrı takvimi ve çağrı dokümanları ayrıca duyurulacaktır. 

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.