Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council - EIC) 2024 Yılı Çalışma Programı

Pin it Share Tweet   13 Aralık 2023 

 

Ufuk Avrupa Programı'nın önemli bileşenlerinden olan Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council - EIC) 2024 Yılı Çalışma Programı yayınlandı. EIC Çalışma Programına buradan ulaşılabilir.


EIC Programları konu güdümsüz çağrılara da sahip olsa da yeni Çalışma Programı’nda Avrupa Yeşil Mutabakatı, RePowerEU, Avrupa Çip Yasası ve önümüzdeki dönemlerde resmi olarak yürürlüğe girecek Yapay Zeka Yasası (AI Act), Net Sıfır Sanayi Yasası (Net Zero Industry Act) gibi AB Politikalarına vurgu büyüktür. 2024 yılında 1,2 milyar Avro’yu aşan bütçeye sahip EIC, bu bütçenin önemli bir kısmını yapay zeka, uzay, kritik hammadde, yarı iletkenler ve kuantum teknolojileri gibi stratejik alanlarda "derin teknoloji" inovasyonlarını geliştirmek ve ölçeklendirmek amacıyla EIC Hızlandırıcı programında fonlanmaya hak kazanacak olan KOBİ'ler ve start-up'lara ayırmıştır. Bu kapsamda 585 milyon Avro’luk bir sermaye yarırımı bütçesi ile EIC Fonu, seçilen şirketlere 2 milyar Avro’nun üzerinde yeni yatırım yapacaktır.


2024 EIC Çalışma Programı, 3 ana program etrafında şekilenmiştir:

  • EIC Kılavuz/Pathfinder (256 milyon Avro); çok disiplinli araştırma ekiplerinin teknoloji atılımlarına yol açma potansiyeline sahip vizyoner araştırmaları destekler (4 milyon Avro'ya kadar hibe).

EIC Kılavuz Açık Çağrısının yanı sıra 2024 Kılavuz Stratejik Öncelik Çağrıları aşağıda sıralanmıştır:

- Solar-to-X devices for the decentralized prosumption of renewable fuels, chemicals and materials as climate change mitigation pathway
- Towards cement and concrete as a carbon sink
- Nature inspired alternatives for food packaging and films for agriculture
- Nanoelectronics for energy-efficient smart edge devices
- Strengthening the sustainability and resilience of EU space infrastructure

  • EIC Geçiş/Transition (94 milyon Avro); EIC Kılavuz, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Kavram Kanıtı (PoC) ve Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeninde yer alan çağrı programlarından desteklenmiş projelerde ortaya çıkarılan sonuçları; teknolojileri olgunlaştırarak ve belirli uygulamalar için bir iş gerekçesi oluşturarak yenilik fırsatlarına dönüştürmek üzere yürütülen faaliyetleri destekler (2,5 milyon Avro'ya kadar hibe).

EIC Geçiş Programı kapsamında bu yıl Stratejik Öncelik Çağrıları yer almamaktadır, program “Açık” çağrısı kapsamında başvuru kabul edecektir.

  • EIC Hızlandırıcı/Accelerator (675 milyon Avro); yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarları bozma potansiyeline sahip KOBİ'ler için yüksek etkili yenilikler geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri yönündeki faaliyetleri destekler (2,5 milyon Avro'ya kadar hibe; 15 milyon Avro'ya kadar öz sermaye yatırımı).

EIC Hızlandırıcı Açık Çağrısının yanı sıra 2024 Hızlandırıcı Stratejik Öncelik Çağrıları aşağıda sıralanmıştır:

- Human Centric Generative AI made in Europe
- Enabling virtual worlds and augmented interaction in high-impact applications to support the realisation of Industry 5.0
- Enabling the smart edge and quantum technology componjrents
- Food from precision fermentation and algae
- Monoclonal antibody-based therapeutics for new variants of emerging viruses
- Renewable energy sources and their whole value chain including materials development and recycling of components


Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council – EIC) Programı'nın 2024 yılı Çalışma Programı, 15 Ocak 2024 tarihinde düzenlenecek çevrimiçi Bilgi Günü ile tanıtılacaktır. Bu bilgi gününün ardından, 16 Ocak 2024 tarihinde, EIC Hızlandırıcı programının 2024 yılı Stratejik Öncelik Alan Çağrılarına odaklanan çevrimiçi Bilgilendirme Semineri düzenlenecektir.

 

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.