Ufuk Avrupa Programı: Küme 5 Enerji Alanı Kapsamında Açılan Düşük Teknolojik Hazırlık (TRL) Seviyeli Çağrı Başlığı

Pin it Share Tweet   11 Aralık 2023 

 

 

UFUK AVRUPA PROGRAMI: KÜME 5 ENERJİ ALANI KAPSAMINDA AÇILAN DÜŞÜK TEKNOLOJİK HAZIRLIK (TRL) SEVİYELİ ÇAĞRI BAŞLIĞI – HORIZON-CL5-2024-D2-01-04

Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi (Küme 5) temelinde AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma fikri yatmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu Küme altında 6 Hedef/Destinasyon belirlenmiş ve bu kapsamda belli bir takvim dahlinde çağrılara çıkılmaktadır.

Bu hedeflerden ikincisi olan Hedef 2 (Destination 2): İklim Geçişine Yönelik Sektörler Arası Çözümler başlığı altında iklim, enerji ve mobilite uygulamaları için temel çözümler sağlayabilecek ve doğası gereği kesişen tematik alanlar dahlindeki proje önerileri desteklenmektedir. Söz konusu hedefin altında yer alan konu başlıkları daha çok batarya alanı ile ilgili olmak ile birlikte teknolojik hazırlık seviyesinin (TRL) nispeten Hedef 3 ve 4’e nazaran daha düşük olduğu erken aşama enerji teknolojileri de ele alınabilmektedir.

İngilizce olarak “Destination 2: Cross-sectoral solutions for the climate transition” hedefi 2024 yılı ilk çağrısı 7 Aralık 2023 tarihinde açılmış olup 18 Nisan 2024 tarihinde ise kapanacaktır. Söz konusu hedef altında ise düşük TRL seviyeli erken aşama enerji teknolojilerini içeren bir konu başlığı yer almaktadır. Çağrı başlığının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmakta olup bu kapsamda;

HORIZON-CL5-2024-D2-01-04: Emerging energy technologies for a climate neutral Europe

Eylem Tipi: Araştırma ve Yenilik Eylemi-RIA

Kamu Kuruluşları ve  Özel Sektör %100 oranında fonlanır

5 proje desteklenecek olup proje başına destek oranı 1.5-2.5 M€ olarak öngörülmektedir.

Proje sonunda ulaşılması istenen Teknolojik Hazırlık Seviyesi (TRL): 4

Beklenen Sonuç (Expected Outcomes): Proje önerilerinin, 2050 ve sonrasında iklim dostu bir ekonomiye geçiş için yüksek risk/yüksek getiri (yüksek teknolojik ve ekonomik riskler) içeren konseptlerin teknolojik olarak uygulanabilirliğine dair bilgi ve bilimsel kanıları sergilemesi beklenmektedir.

Proje önerilerinin aşağıdaki beklenen hususların hepsine katkıda bulunması beklenmektedir:

 • 2050 ve sonrasında iklim dostu bir ekonomiye geçiş için yüksek risk/yüksek getiri (yüksek teknolojik ve ekonomik riskler) içeren konseptlerin teknolojik uygulanabilirliğine dair bilgi ve bilimsel kanıların sergilenmesi.
 • Çevresel, sosyal ve ekonomik faydaların değerlendirilmesi, AR-GE stratejisine ve AB'nin iklim ve enerji hedeflerine katkı sağlamak.
 • Avrupa'da sağlam, uzun vadeli ve güvenilir bir inovasyonun oluşturulmasına katkı sağlamak.

Kapsam: Bu çağrı başlığı, enerji sektörü değer zincirinin tüm bölgelerinde ve ulaştırma sektöründeki enerji ile ilgili tüm yönlerde çığır açıcı potansiyele sahip yeni alttan yukarı (bottom-up) teknolojik çözümlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Bu kapsamda proje önerilerinin aşağıda yer alan en az bir alanı ele alması beklenmektedir:

 • Enerji dağıtımı ve iletimi.
 • Uzun vadeli enerji depolama.
 • Yeni enerji üretimi/dönüşüm yöntemleri.

Aşağıda yer alan alanlar ise farklı ortaklıklar veya diğer çağrılara dahil edildiğinden kapsam dışıdır.

 • HORIZON-CL5-2024-D3-01-10: Next generation of renewable energy Technologies çağrı başlığı kapsamındaki yenilenebilir enerji teknolojileri ve yenilenebilir hidrojen üretimi,
 • Bataryalar ve flow bataryalar dahil olmak üzere özellikle uzun vadeli elektrik depolama teknolojileri,
 • Malzeme araştırmaları

Proje önerilerinde olması istenen hususlar:

 1. Laboratuvarda doğrulanacak iddialı ancak gerçekçi dönüşüm verimliliği hedeflerini içeren sağlam bir araştırma metodolojisi,
 2. Önerilen konseptin teknolojik uygulanabilirliğini sağlamak,
 3. Çevresel, sosyal ve ekonomik faydaların uygun bir değerlendirmesini içermek,
 4. Önerilen teknolojinin çeşitli sektörlerde uygulanabilirliğini ele almak.

Proje önerilerinin kavram geliştirme sürecinde, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çerçevesinde belirlenen düşük çevresel etki (örneğin, iklim değişikliği ve kirlilik) unsurunu ele alması istenmektedir. Bu tür teknolojilerin dağıtımına yönelik engeller, yeni enerji teknolojilerine sosyal kabul veya direnişle ilgili sorunlar ve küresel olarak ilgili sosyo-ekonomik ve geçim kaynakları sorunları da bu sürece dahil edilebilir.

 

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.