İZMİR Ent4Int: Centre for Entrepreneurs with Experiential Learning

Pin it Share Tweet   09 Kasım 2022İZMİR Ent4Int: Centre for Entrepreneurs with Experiential Learning

 

İZMİR Ent4Int: Centre for Entrepreneurs with Experiential Learning” Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortak başvurusu ile “ICMPD - International centre for Migration Policy Development (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi)” tarafından "ENHANCER, Common Use Facilities" programı kapsamında desteklenen bir girişimciliği destekleme projesidir. Projenin temel amacı İzmir ve çevre illerdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler (SuTPs - Syrians under Temporary Protection) ve yerel ev sahibi topluluklardan (LHC / local Host Communities) girişimci adaylarına, girişim fikirlerini geliştirmek üzere eğitim, ağ kurma, mentörlük ve lojistik destekler sağlamaktır.

Geçici koruma altındaki katılımcıların girişimcilik kapasitelerini ve aralarındaki işbirliğini artırmak üzere Izmir Ent4Int Projesi 60 SuTP ve 40 LHC’yi doğrudan hedef kitle olarak belirlemiştir. Izmir Ent4Int proje ekibi, 8 Temmuz 2022 tarihinde projenin resmen başlamasıyla belirlenen karma gruba girişimcilik eğitimi, mentörlük, ticarileşme ve pazarlama gibi desteklerle bir araya getirecek bir ortak kullanıma açık merkezi oluşturma sürecine başlamıştır. Bu kapsamda projenin ilk 3 ayında proje görünürlük faaliyetleri, hedef kitleye erişim ve dış paydaşlar ile görüşmelere ağırlık verilmiştir. Doğru hedef kitleye ulaşmak üzere uzmanlar tarafından dijital ve fiziki olmak üzere bir ön anket hazırlanmıştır. İlgili anket çalışmaları sonucunda hedef kitle başvuruları analiz edilerek eğitim içeriği ve belirlenen ihtiyaçlara en uygun katılımcılar seçilerek bir sonraki aşamada yüzyüze girişimcilik eğitimlerinin başlatılması planlamaktadır. Bu aşamada Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu araştırmacılarının ilgili alanlardaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak hedef kitlenin girişimcilik kapasitesi teorik bilgi aktarımı ve uygulamalarla desteklenecektir.

Eğitim sürecine ek olarak destekleyici bilgilendirme toplantıları, özellikle uluslararasılaşma ve uluslararası pazarlama konularında webinar faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bunların yanında girişimci adayları olan SuTP ve LHC grupları arasında bir sinerji oluşturulması ve iki toplum arasındaki entegrasyonun da geliştirilmesi hedefler arasındadır. Bu kapsamda proje kapsamında ortaya çıkarılarak olan fiziki ortak kullanım tesisi kısaca“Izmir Ent4Int” olarak adlandırılacak ve programa kabul edilen tüm girişimci adaylarına açık bir ağ kurma alanı olacaktır.

18 ay sürecek proje kapsamında belirli zaman dilimlerinde gerçekleşecek eğitim faaliyetlerinin ardından başarılı 10 girişimciye teknopark bünyesinde kuluçka ofis imkanı sağlanacaktır. Planlanan faaliyetlerde, girişimcilik alanında bilgi ve tecrübesi olan kurumların da iştirakçi olarak proje faaliyetlerinde yer alması planlanmaktadır.

Izmir Ent4Int Proje iştirakçileri:

* Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu (IMYO)

* Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO)

* Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGIAD)

* Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (Aliağa OSB)

* BV Technology Business Development Consultancy and Org. Serv. Co.

* Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri Derneği (DUSED)

https://www.izmirent4int.com/

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.