“Bioİzmir Projesi imzalandı”

Pin it Share Tweet   25 Mart 2015İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) Güdümlü Proje desteği kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (DEPARK) ortaklığı ile yürütülen Bioİzmir Projesi'nin imza töreni DEÜ Sağlık Yerleşkesi'nde yapıldı. Törene, İzmir Valisi Mustafa Toprak, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, DEPARK YK Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Adile Öniz, İZKA Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, TÜBİTAK temsilcisi, 9 farklı üniversite, 40’dan fazla resmi kurum kuruluştan temsilciler, STK temsilcileri, proje destekçilerinin temsilcileri, firma temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Prof. Dr. Özgören “Sağlıkta laboratuvardan yatak kenarına diye adlandırılan zincirde yer alan önemli unsurları İzmir’de bir araya getirerek, “tek durak” kavramı ile yaşama geçirilmesini sağlamak ve sağlık alanında fikirden, ürüne ve pazara kadar ilerleyen tüm aşamalarda hem sanayiciye hem de akademisyene “kolaylaştırıcı”, “hızlandırıcı”, “geliştirici”, “eşuyumluluk sağlayıcı”, “bir araya getirici” etki yapmayı amaçlayan Bioİzmir Projesi” hakkında bilgi verdi. Özgören konuşmasında “Bioİzmir projesi ile ABD’den Japonya’ya, uluslararası işbirliği ağları oluşturulmuştur ve bu girişimler sürmektedir. Akreditasyon, sertifikasyon, ilaç pilot üretimi gibi geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerle ulusal firmaların uluslararası görünürlüklerinin artmasına destek verilecektir. Bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda çok geniş bir alanı kapsayan Bioİzmir projesi, Sağlık Ar-Ge ve inovasyon kapatisemizin artmasına katkı sağlayacak ve sağlık alanında yurtdışı kaynaklara bağımlılığımızın azalmasına hizmet edecektir. Ayrıca, proje kapsamında kurulacak olan Pilot Üretim Birimi ile özellikle yerli özel sektör ihtiyacına yanıt vermek üzere biyobenzer veya orijinal biyoteknolojik ilaçlara yönelik pilot ürün üretilmesine destek sağlanacaktır. Bioİzmir, hastaneye tam entegre bir teknoparkın, araştırma merkezlerinin, laboratuvarların, akademik eğitim alanlarının tam ortasında yer alacaktır. Dolayısı ile ilaç üretmek isteyen bir şirket, pilot üretiminden, faz çalışmalarına kadar bütün alanlarda başka bir yere gitme ihtiyacı hissetmeden çalışmasını yürütebilecektir. Akademik destek ihtiyacı ve yetişmiş personel/araştırmacı ihtiyacı da aynı kampüs içerisinde karşılanmış olacaktır.” dedi.

Hükümetin Ar-Ge çalışmaları için milli gelirden daha fazla pay ayırması gerektiğini savunan Rektör Prof. Dr. Füzün, Bioİzmir projesinin sağlık ve özellikle sağlık teknolojileri alanında önemli bir katma değer yaratacağını belirtti ve proje yöneticilerine ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

Projenin bütçesinin 9 milyon 240 bin TL olduğunu ve 24 ay süreceğini hatırlatan Vali Toprak, “Dünya nüfusu hızla artmakta ve yaşlanmaktadır. Bununla birlikte, kaynakların sınırlı olması biyoteknolojiye daha çok önem verilmesini gerektirmektedir. Ülkemiz sağlık teknolojileri alanında yüksek oranda dışa bağımlıdır. Bu noktada 6 milyon 930 TL'lik bölümü İZKA tarafından karşılanacak olan Bioİzmir projesi daha da önemli hale gelmektedir. Bu proje, ilaç ve tıbbi cihaz teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyonu destekleyecek, biyoteknoloji ve sağlık ekonomisi alanında artı bir değer sağlayacak, İzmir'in ve ülkemizin sağlık alanında altyapısı artacak, İzmir ülkede ve dünyada söz sahibi olacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol, üniversite üst yönetimi ve İzmir Valisi Mustafa Toprak, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, DEPARK YK Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Adile Öniz, İZKA Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban tarafından imzalandı.
© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.