İdari Hizmetler

Ar-Ge, inovasyon projeleriniz ile DEPARK A.Ş. bünyesinde yer almak istediğinizde İşletme Yönergesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı çerçevesinde; danışmanlık desteği tecrübeli TGB ve TTO personeli tarafından verilmektedir.

Mevzuat Bilgilendirme

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, 4691 ve 5746 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmeliklere göre çalışmalarını sürdürürler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun metnine;
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4691.pdf
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140312-2.htm
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna;
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5746.pdf
5746 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğine;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-7.htm

Argeportal Kullanım Desteği  https://argeportal.deu.edu.tr/

TTO Hizmetleri

DETTO, TÜBİTAK 1513 Projesi kapsamındaki hizmetlerini beş ana başlık altında sunmaktadır. DETTO ekosisteminde bilginin çoğaltılarak teknolojiye/ürüne dönüşmesi için hizmet sunmaktadırlar.

Ön Kuluçka Hizmetleri

Ön Kuluçka Merkezi Nedir?

Girişimcilerin fikirlerini, düşüncelerini ve hayata geçirmek istedikleri projelerini geliştirebilmeleri için hibe programlarından yararlanma, fikri mülkiyet ve şirketleşme gibi konularda danışmanlık ve mentorluk desteklerini almalarını sağlayan, öğrenme ve uygulama sistemlerini içeren bir alandır. 

Ön Kuluçka Merkezinde Sağlanan Hizmetler Nelerdir?

Hızlandırma Programı

Fikirden iş planı yazımına, pazarlamadan, finans kaynaklarına erişim gibi farklı ihtiyaç alanlarındaki eksikleri giderebileceği yoğun mentorluk, temel kanvas becerileri ve tamamlayıcı iş geliştirme eğitimleri ile kendi işinizi hızla geliştirebileceğiniz bir programdır.

Hızlandırma Programı Kapsamında Verilen Eğitimler Nelerdir?

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.