Nasıl Başvurursunuz ?

Başvurularınız için ekli formları inceleyerek doldurarak çıktılarını iletişim ofisimize iletmeniz gerekmektedir.

Şirketleşmemiş fakat bir AR-GE proje fikrine sahip girişimci ve akademisyenlerin “kuluçka formu” nu, Halihazırda şirketleşmiş olan ve AR-GE faaliyetlerini teknopark bünyesine aktarmak isteyen girişmciler ise AR-GE başvuru formu nu doldurarak bize iletebilirler.

Depark Başvuru Süreci

Başvurularınız

BAŞVURU KOŞULLARI

DEPARK’a Ar-Ge, inovasyon ve yazılım faaliyeti yürütmek üzere müracaat eden girişimciler, akademisyenler, veya şirketler kabul edilmektedir. DEPARK’ta bir Ar-Ge birimi oluşturmak isteyen kuruluşsanız şirketinizin merkezini DEPARK’a taşıyabilir ya da şube olarak yer alabilirsiniz. DEPARK’a kabul sürecinde firmalar değil, firmaların sunduğu Ar-Ge, inovasyon ve yazılım projeleri değerlendirilmektedir. Dolayısıyla DEPARK’ta yer almak isteyen girişimci/akademisyen/şirketlerin üzerinde çalışacağı bir Ar-Ge projesi olması gerekmektedir. DEPARK’ta yer alacak girişimci/akademisyen/şirketlerin ve yürüttükleri projelere ilişkin olarak; bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması ve başta Dokuz Eylül Üniversitesi olmak üzere üniversite mezunlarına nitelikli iş gücüne istihdam olanakları sağlaması beklenmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

DEPARK’a Ar-Ge inovasyon projeleriniz ile sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak başvurabilirsiniz. Eğer bir şirket olarak başvurmak istiyorsanız Ar-Ge Başvuru formunu; bireysel olarak başvuruyorsanız ve henüz firmanızı kurmadıysanız Kuluçka Başvuru formunu doldurarak tarafımıza ıslak imzalı bir şekilde teslim etmeniz gerekmektedir. Akademisyenlerimiz Kuluçka Başvuru formunu doldurarak başvurabilmektedirler. Yapılan değerlendirme sonucu, DEPARK’ta yer alması uygun görülen girişimci/şirket/akademisyenlere proje alan önceliğine göre nitelikli ofis alanı sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak da yönetici şirket ile karşılıklı olarak bir kira sözleşmesi imzalanmakta ve proje faaliyetlerine başlanabilmektedir.

a) Projelerin İncelenmesi

Proje başvurularınız, “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi” imzalamış olan ve alanıda uzman hakemlerimiz tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeler, Ar-Ge projesinin 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” çerçevesinde, ülke ekonomisine katma değer sağlama potansiyeli, kuruluşun projeyi gerçekleştirme yetkinliği yönünden incelenerek yapılmaktadır. Olumlu olarak değerlendirilen projeler için, yönetimimiz tarafından hakem sonuçları ve proje alan önceliğine göre değerlendirme yapılarak nitelikli ofis alanı belirlenir. Ulusal veya uluslararası Ar-Ge destek programları tarafından desteklenen (TÜBİTAK, KOSGEB, AB hibe) veya farklı bir teknopark hakem sürecinden geçerek onay almış projeler ise doğrudan yönetim kurulunun değerlendirilmesine sunulur. Akademisyenler başvuruları için: 2547 no’lu kanuna tabi olan öğretim üye ve görevlilerinin teknoloji geliştirme bölgesi bünyesinde firma kurabilmesi bağlı oldukları üniversitenin yönetim kurulundan alacakları izin ile mümkündür. Projesi onaylanan akademisyenlere DEPARK tarafından bir “Proje Kabul” yazısı verilmekte ve bu yazı ilgili akademisyen tarafından firma kurma izni alabilmek için başvurusu sırasında kurumuna sunulmaktadır. Akademisyenler firma kurabilme izinlerini alma prosedürleri konusunda kurumlarının kurallarına tabidirler.

b) Proje Kabul Edildikten Sonra

Başvurunuzun hakemler tarafından olumlu olarak değerlendirilip, DEPARK Yönetim Kurulu taraafından kabulünü takiben, proje alan önceliğine göre ofis alanı belirlenir ve yönetici şirket ile karşlıklı olarak bir kira kontratı imzalanır. Akademisyenler için: Akademisyenler ile kira kontratı imzalanabilmesi için, akademisyenlerimizin kurumundan “teknoloji geliştirme bünyesinde firma kurma” iznini almış olması gerekmektedir.

c) Ofis Teslim Alındıktan Sonra

DEPARK’taki ofisinizi teslim aldıktan sonra, DEPARK’ın teknoloji geliştirme bölgesi yönetim sistemi olan “Teknoportal” a firma ve proje kaydınızı yaptırmalısınız. Bu portal alanına doldurulacak olan bilgiler, ay sonunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web portalına otomatik olarak aktarılmakta ve firmanızın projenizle ilgili faaliyetleri bu portal üzerinden bakanlıkça izlenmektedir. Teknoportal’a girilen ve DEPARK’a sunmuş olduğunuz başvuru projeniz için bakanlık tarafından BSTB kodu verilir. BSTB (Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı) Kodu, teknopark istisna ve muafiyet avantajlarınızı kullanabilmeniz için gerekli olan anahtarınızdır. Bu kodunuz olmadan maliye ve SGK ile ilgili muafiyet ve istisnalarınızı kullanamazsınız. Proje ve diğer personelinizin DEPARK’a giriş çıkışlarında kullanacağı ve personel devamlılığı takibinde kullanılacak DEKART kartlarınız için DEPARK Yönetim Ofisi’nden destek alabilirsiniz. Proje personelinize ilişkin SGK muafiyetlerinizde bu kayıtlar gözönüne alınacaktır.

d) Ofisinize İlişkin

DEPARK bünyesindeki ofisiniz için aylık olarak kira ve genel işletme giderleri ödeyeceksiniz. Genel işletme giderleriniz ortak alan kullanımı ve temizlikleri, bina güvenliği, otopark gibi hizmetlerimiz için alınmaktadır. Bunun dışındaki şu bedeller firmanız tarafından karşılanacaktır: - Telefon ve internet aboneliğiniz - Ofisinizin elektrik kullanım bedeli DEPARK tarafından size yansıtılacaktır - Ofisinizin mobilyalarınız ve özel kullanımınız için gerekli tadilatlar - Ofisinizin temizliği

e) DEPARK’ta çalışırken: Proje Takibi, Yeni Projeler, Raporlar

Düzenli Raporlar:

DEPARK’taki ofisinizde Ar-Ge inovasyon projenizi gerçekleştirirken sizden bazı raporlamalar beklenmektedir: -

Ay sonu Personel SGK muafiyet raporu:

Teknoportal üzerinden oluşturulacaktır. Teknoportal sistemimize tüm veri girişlerinizi düzenli olarak yapmanız ve personelinizin DEKART kartlarının kullanımına dikkat etmesi gerekmektedir. Tüm veri girişlerinin yapılması ve kart okumalarının düzenli olarak yapılmasına bağlı olarak Teknoportal sistemimiz üzerinden aylık muafiyet rapurunu alabilmektesiniz. Bu rapor üç takım olarak alınarak firmanız, müşaviriniz tarafından imzalandıktan sonra DEPARK’a teslim edilir. Üç takım raporun DEPARK tarafından kontrol edilerek onaylanmasından sonra bir takım DEPARK’ta kalacak şekilde, muafiyet işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için firmanıza iade edilir. -

3 aylık mali raporlar:

Teknoportal üzerinden oluşturulacaktır. Tüm veri gişlerinin düzenli olarak yapılmasına bağlı olarak Teknoportal üzerinden 3 aylık raporunuzu alabilmektesiniz. Bu rapor ile DEPARK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından projenizin gelişimi takip edilmektedir. Bu raporlamaların yapılması tüm firmalarımız için zorunludur.

Yeni Projeleriniz:

DEPARK’a başvuru sırasında hakem ve yönetim kurulu onayından geçmiş projelerinizi yürütürken yeni projeleriniz de olabilir. Bu yeni projeleriniz de hakem incelemesinden geçecektir. Yeni proje başvurularınızı Teknoportal üzerinden yapmanız gerekmektedir. Yeni bir proje tanıtımı yaparak ve tüm proje verilerini girdikten sonra proje başvurunuzun çıktısını alarak tarafımıza ıslak imzalı şekilde teslim etmeniz gerekmektedir.

Proje Uzatma- Proje İsmi Değiştirme – Proje Bitirme Bildirimleri:

Mevcut projelerinizle ilgili bu bildirimleri Teknoportal üzerinden yapabilirsiniz. Proje ek süre talebi söz konusu olduğunda tekrar hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır..

Bize Ulaşın

  • Adres:Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi Balçova 35340 İzmir Türkiye

  • Tel:+90 (232) 412 80 00

  • Email: info@depark.com

  • İrtibat Kişisi: Hale Karaçöl

Bizi Takip Edin