Kuruluş Öykümüz

DEPARK Yenileşimdir Değişimdir İş Birliğidir AR-GE'dir İnovasyondur Yatırımdır Projedir Yenilikçidir Vizyonerdir Yaratıcıdır Dinamiktir Gençtir Gençliktir Köklüdür Güçlüdür Hızlıdır


DEPARK Kİmdİr?

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 23/10/2012 tarihli ve 4638 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, 3 Ocak 2013 tarihinde 28517 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Dolayısıyla Türkiye’nin 35. Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) olmuştur.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) on üç ortakla ve en büyük hissesi Dokuz Eylül Üniversitesinde olmak üzere Şirket Ana Sözleşmesi 22/04/2013 tarih ve 8305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak resmen faaliyete geçmiş, güçlü kurum ve kuruluşun ortaklığından oluşan DEÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetilmesi DEPARK şirketine verilmiştir. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, iki yerleşkede faaliyet göstermektedir. Bunlar; DEÜ TGB-1 (DEPARK Tınaztepe), DEÜ TGB-2 (DEPARK Sağlık) İnciraltı yerleşkesindedir.

DEPARK Tınaztepe yerleşkesinde yazılım, bilişim, elektronik, ileri malzeme teknolojileri, tasarım, nanoteknoloji, otomotiv, yenilenebilir enerji gibi konularda çalışan yenilikçi firmalar yer almaktadır. DEPARK İnciraltı yerleşkesi de ise sağlık temalı bir teknoparktır. Bu kapsamda DEPARK Sağlık ‘da biyoteknoloji ve Tıp Teknolojileri alanında çalışacak AR-GE firmaları yer almaktadır. Sağlık Teknoparkı olarak Türkiye’nin ilk  gerçek temalı teknoparkı olmuştur. Bu temayı destekleyen ekosistemde deneyimli Üniversite Hastanesi, ülkemizin en büyük biyomedikal AR-GE’si, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Meslek Okulları ile ideal Sağlık İnovasyon Bölgesi tanımını oluşturmaktadır.

Yönetİm Kurulumuz

Prof.Dr.Adnan KASMAN YK Başkanı (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK YK Başkan Yardımcısı (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Muvaffak AMASYA YK Başkan Yardımcısı (Siskon Endüstriyel Yön.Kur.Bşk.)
Prof.Dr.Ayşe OKUR YK Üyesi (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç.Dr.Serdar BAYRAK YK Üyesi (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç.Dr.Mustafa CAN YK Üyesi (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Seyide KURTULUŞ YK Üyesi (Genel Müdür)

GENEL MÜDÜR

Seyide KURTULUŞ

DETTO KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Okan TUNA (Dokuz Eylül Üniversitesi)